Düzce Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ BANKASI

37,157 Yayın
6,316 Yayın (WoS)
3,201 Tez
2,412 Proje
3,695 Kitap
1,064 Ödül
67,518 Atıf (WoS)
999 Araştırmacı
4,921 Sürdürülebilir Kalkınma