Düzce Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ BANKASI

36,625 Yayın
6,316 Yayın (WoS)
2,983 Tez
2,286 Proje
3,374 Kitap
1,007 Ödül
67,518 Atıf (WoS)
985 Araştırmacı
4,921 Sürdürülebilir Kalkınma