Düzce Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ BANKASI

37,207 Yayın
6,316 Yayın (WoS)
3,201 Tez
2,417 Proje
3,702 Kitap
1,064 Ödül
67,518 Atıf (WoS)
1,003 Araştırmacı
4,921 Sürdürülebilir Kalkınma