DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2015

Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?

- TÜRKİYE

Abant Tıp Dergisi 2015,, Cilt : 4, Sayi : 1

Makale Ulusal GÜLEÇ BALBAY EGE,Berik Safçı,Emine Banu Çakıroğlu,ŞAFAK ALP ALPER

Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?

GÜLEÇ BALBAY EGE,Berik Safçı,Emine Banu Çakıroğlu,ŞAFAK ALP ALPER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014

Kor Pulmonale

- TÜRKİYE

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt : 4, Sayi : 2

Makale Ulusal GÜLEÇ BALBAY EGE,Aktüre Gülşah

Kor Pulmonale

GÜLEÇ BALBAY EGE,Aktüre Gülşah Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014

Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Hastaların Değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi

- TÜRKİYE

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Cilt : 62, Sayi : 1

Makale Ulusal GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,FATİH ALAŞAN,ELİF TANRIVERDİ O

Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Hastaların Değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi

GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,FATİH ALAŞAN,ELİF TANRIVERDİ O Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014

Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde Mesleki ve Çevresel Maruziyeti Yeterince Sorguluyor muyuz?

- TÜRKİYE

Eurasian Journal of Pulmonology, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Binay,KEZBAN ÖZMEN SÜNER,EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,ARBAK PERİ MERAM

Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde Mesleki ve Çevresel Maruziyeti Yeterince Sorguluyor muyuz?

GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Binay,KEZBAN ÖZMEN SÜNER,EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,ARBAK PERİ MERAM Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014

Faktitiyöz Hemoptizi: İntravenöz Opiat Bağımlısı Bir Olguda Beklenmedik Odak

- TÜRKİYE

İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal Kezban Özmen Süner,GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Uygun,Neşe Akın

Faktitiyöz Hemoptizi: İntravenöz Opiat Bağımlısı Bir Olguda Beklenmedik Odak

Kezban Özmen Süner,GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Uygun,Neşe Akın Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014 Ocak

Büyük Havayolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Bir Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu

- TÜRKİYE

Konuralp Tıp Dergisi, Cilt : 1, Sayi : 1

Makale Ulusal Akın N, Dumlu T, Balbay EG, Yıdırım Ü, Karataş N, Küçük E, Annakkaya AN

Büyük Havayolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Bir Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu

Akın N, Dumlu T, Balbay EG, Yıdırım Ü, Karataş N, Küçük E, Annakkaya AN Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Düzce İlinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Aşılanma Sıklığı

- TÜRKİYE

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt : 3, Sayi : 2

Makale Ulusal Balbay EG, Tanrıverdi OE, Alaşan F, Süner KÖ

Düzce İlinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Aşılanma Sıklığı

Balbay EG, Tanrıverdi OE, Alaşan F, Süner KÖ Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Düzce İlinde Partiküler Madde Kirliliğinin KOAH ve Astım Hastalarının Acil Servise Başvurularına Etkisi ve Yatış Oranlarıyla İlişkisi

- TÜRKİYE

Solunum Hastalıkları, Cilt : 24, Sayi : 1

Makale Ulusal Balbay EG, Arbak P, Balbay Ö, Annakkaya AN

Düzce İlinde Partiküler Madde Kirliliğinin KOAH ve Astım Hastalarının Acil Servise Başvurularına Etkisi ve Yatış Oranlarıyla İlişkisi

Balbay EG, Arbak P, Balbay Ö, Annakkaya AN Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Hiatal Herninin Eşlik Ettği Bronşektazi Olgusu.

- TÜRKİYE

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt : 3, Sayi : 2

Makale Ulusal Balbay EG, Berik S, Annakkaya AN, Çakıroğlu EB

Hiatal Herninin Eşlik Ettği Bronşektazi Olgusu.

Balbay EG, Berik S, Annakkaya AN, Çakıroğlu EB Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Devlet Hastanesinde Yatağında Göğüs Hastalıkları Konsültasyonları

- TÜRKİYE

Konuralp Tıp Dergisi, Cilt : 5, Sayi : 1

Makale Ulusal Balbay EG, Soğukpınar Ö, Tanrıverdi O E, Süner KÖ

Devlet Hastanesinde Yatağında Göğüs Hastalıkları Konsültasyonları

Balbay EG, Soğukpınar Ö, Tanrıverdi O E, Süner KÖ Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2012

An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis. Respiratory Case Reports

- TÜRKİYE

Respiratory Case Reports, Cilt : 1, Sayi : 2

Makale Ulusal Annakkaya AN, Balbay EG, Erbaş M, Yıldız Ö

An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis. Respiratory Case Reports

Annakkaya AN, Balbay EG, Erbaş M, Yıldız Ö Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Ocak

Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Olguların Ebeveynlerinin Sigara Kullanma Durumları ve Hastalık İlişkisi

- TÜRKİYE

Solunum Hastalıkları, Cilt : 22, Sayi : 3

Makale Ulusal Uygun S, Arbak P, Yavuz T, Uzun H, Balbay E, Karataş N, Topçu B

Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Olguların Ebeveynlerinin Sigara Kullanma Durumları ve Hastalık İlişkisi

Uygun S, Arbak P, Yavuz T, Uzun H, Balbay E, Karataş N, Topçu B Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Ocak

Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler

- TÜRKİYE

Türkiye Klinikleri, Cilt : 1, Sayi : 4

Makale Ulusal Balbay EG, Balbay Ö, Kara İH

Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler

Balbay EG, Balbay Ö, Kara İH Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2009 Ocak

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı

- TÜRKİYE

Acta Oncologica Turcica, Cilt : 42, Sayi :

Makale Ulusal Karataş N, Güleç E, Toru Ü, Arbak P, Annakkaya AN

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı

Karataş N, Güleç E, Toru Ü, Arbak P, Annakkaya AN Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2007

Akut Klor Gazı İnhalasyonu Sonrası Gelişen Üst Hava Yolu Obstrüksiyonu: 4 Olgu Nedeniyle

- TÜRKİYE

Dispne, Cilt : 2, Sayi :

Makale Ulusal Güleç E, Annakkaya AN, Erbaş M, Balbay Ö, Arbak P.

Akut Klor Gazı İnhalasyonu Sonrası Gelişen Üst Hava Yolu Obstrüksiyonu: 4 Olgu Nedeniyle

Güleç E, Annakkaya AN, Erbaş M, Balbay Ö, Arbak P. Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2006

Pnömatosel ve Pnömotoraksın Eşlik Ettiği İlginç Bir Toplum Kökenli Pnömoni Olgusu

- TÜRKİYE

Pnömatosel ve Pnömotoraksın Eşlik Ettiği İlginç Bir Toplum Kökenli Pnömoni Olgusu, Cilt : 6, Sayi :

Makale Ulusal Balbay Ö, Güleç E, Annakkaya AN, Bilgin C

Pnömatosel ve Pnömotoraksın Eşlik Ettiği İlginç Bir Toplum Kökenli Pnömoni Olgusu

Balbay Ö, Güleç E, Annakkaya AN, Bilgin C Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2004

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alt Üriner Sistem Yakınmaları için Bir Risk Faktörü müdür?

- TÜRKİYE

AİBÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt : 3, Sayi :

Makale Ulusal Balbay Ö, Kayıkçı A, Güleç E, Akyüz O, Annakkaya A, Çam K, Arbak P

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alt Üriner Sistem Yakınmaları için Bir Risk Faktörü müdür?

Balbay Ö, Kayıkçı A, Güleç E, Akyüz O, Annakkaya A, Çam K, Arbak P Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2016

An Unusual Cause of Recurrent Spontaneous Pneumothorax: The Mounier-Kuhn Syndrome.

-

The American Journal of Emergency Medicine, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası ÜNLÜ ELİF NİSA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,YILMAZ AYDIN LEYLA,Sinem Safçı,BORAN MERTAY,DERYA GÜÇLÜ

An Unusual Cause of Recurrent Spontaneous Pneumothorax: The Mounier-Kuhn Syndrome.

ÜNLÜ ELİF NİSA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,YILMAZ AYDIN LEYLA,Sinem Safçı,BORAN MERTAY,DERYA GÜÇLÜ Makale Uluslararası

2015

Bronchiolectasis due to giant thoracic vertebral osteophytes

-

The Spine Journal, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası ÜNLÜ ELİF NİSA,Ayla Büyükkaya,GÜLEÇ BALBAY EGE

Bronchiolectasis due to giant thoracic vertebral osteophytes

ÜNLÜ ELİF NİSA,Ayla Büyükkaya,GÜLEÇ BALBAY EGE Makale Uluslararası

2015

Evaluation of sleep in women with menopause: results of the Pittsburg Sleep Quality Index and polysomnography.

-

Journal of the Turkish German Gynecological Association, Cilt : 16, Sayi :

Makale Uluslararası AĞAN KAĞAN,ÖZMERDİVENLİ RECEP,DEĞİRMENCİ YILDIZ,ÇAĞLAR METE,BAŞBUĞ ALPER,GÜLEÇ BALBAY EGE,SUNGUR MEHMET ALİ

Evaluation of sleep in women with menopause: results of the Pittsburg Sleep Quality Index and polysomnography.

AĞAN KAĞAN,ÖZMERDİVENLİ RECEP,DEĞİRMENCİ YILDIZ,ÇAĞLAR METE,BAŞBUĞ ALPER,GÜLEÇ BALBAY EGE,SUNGUR MEHMET ALİ Makale Uluslararası

149

2015

Göz Yaşartıcı Gaz İnhalasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Restriksiyon Olgusu.

-

Respiratory Case Reports, Cilt : 4, Sayi : 2

Makale Uluslararası Sinem Berik Safçı,ARBAK PERİ MERAM,GÜLEÇ BALBAY EGE

Göz Yaşartıcı Gaz İnhalasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Restriksiyon Olgusu.

Sinem Berik Safçı,ARBAK PERİ MERAM,GÜLEÇ BALBAY EGE Makale Uluslararası

105

2015

Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Apolipoprotein E Allels

-

Respiration, Cilt : 89, Sayi :

Makale Uluslararası Küçük Ebru,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,SILAN FATMA,ARBAK PERİ MERAM

Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Apolipoprotein E Allels

Küçük Ebru,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,SILAN FATMA,ARBAK PERİ MERAM Makale Uluslararası

195

2014 Ocak

Erdosteine protects rat testis tissue from hypoxic injury by reducing apoptotic cell death

-

Andrologia, Cilt : 46, Sayi :

Makale Uluslararası Guven A, Ickın M, Uzun O, Bakar C, Balbay EG, Balbay O

Erdosteine protects rat testis tissue from hypoxic injury by reducing apoptotic cell death

Guven A, Ickın M, Uzun O, Bakar C, Balbay EG, Balbay O Makale Uluslararası

50

2014

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patient with Primary Open Angle Glaucoma.

-

Hong Kong Medical Journal, Cilt : 20, Sayi : 15

Makale Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,Balbay Öner Abidin,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,Kezban Özmen Süner,ARBAK PERİ MERAM

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patient with Primary Open Angle Glaucoma.

GÜLEÇ BALBAY EGE,Balbay Öner Abidin,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,Kezban Özmen Süner,ARBAK PERİ MERAM Makale Uluslararası

379

2014 Ocak

The Distrubution of FV-Leiden, Prothrombin and Plasminogen Aktivator Inhibitor Gene Mutations in Patients with Obstruktive Sleep Apnea. Genetic Counseling

-

Genetic Counseling, Cilt : 25, Sayi : 1

Makale Uluslararası Balbay EG, Kucuk E, Balbay O, Annakkaya AN, Silan F, Hiz MM

The Distrubution of FV-Leiden, Prothrombin and Plasminogen Aktivator Inhibitor Gene Mutations in Patients with Obstruktive Sleep Apnea. Genetic Counseling

Balbay EG, Kucuk E, Balbay O, Annakkaya AN, Silan F, Hiz MM Makale Uluslararası

65

2014

İzole Kuzu Pulmoner Arterlerinde Gelişen Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyonda Gi ve Gs Proteinlerinin Rolü

-

Kafkas Üniv Vet Fak Derg, Cilt : 20, Sayi : 2

Makale Uluslararası Erbas M, Balbay O, Uzun O, Balbay EG, Silan C

İzole Kuzu Pulmoner Arterlerinde Gelişen Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyonda Gi ve Gs Proteinlerinin Rolü

Erbas M, Balbay O, Uzun O, Balbay EG, Silan C Makale Uluslararası

279

2014

Pulmonary Aspergillosis in a Patient with Non-Small Cell Lung Carcinoma following Radiotherapy.

-

Journal of Clinical Case Reports, Cilt : 4, Sayi : 5

Makale Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,Bahar Yağmur,Sinem Berik,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Pulmonary Aspergillosis in a Patient with Non-Small Cell Lung Carcinoma following Radiotherapy.

GÜLEÇ BALBAY EGE,Bahar Yağmur,Sinem Berik,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Makale Uluslararası

2014

Our experience of 200 patients: usage and maintenance of long-term oxygen therapy and non-invasive ventilation devices at home

-

Int J Clin Exp Med, Cilt : 7, Sayi : 1

Makale Uluslararası Ayşe Füsun Ülger,Barış Poyraz,GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Uygun

Our experience of 200 patients: usage and maintenance of long-term oxygen therapy and non-invasive ventilation devices at home

Ayşe Füsun Ülger,Barış Poyraz,GÜLEÇ BALBAY EGE,Songül Uygun Makale Uluslararası

170

2014

Respiratory Symptoms and Functions in Barn Workers

-

Annals of Agricultural Environmental Medicine, Cilt : 21, Sayi : 1

Makale Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,Cakıroglu Emine Banu,Arbak Peri Meram,Balbay Öner Abidin,Avcıoğlu Fatma,Belada Abdullah

Respiratory Symptoms and Functions in Barn Workers

GÜLEÇ BALBAY EGE,Cakıroglu Emine Banu,Arbak Peri Meram,Balbay Öner Abidin,Avcıoğlu Fatma,Belada Abdullah Makale Uluslararası

11

2014

Obstructive Sleep Apnea Related Symptom Prevalence in Patients with Headache Presented to Neurology Outpatient Clinic: Results of a Preliminary Study.

-

Neuroscience and Medicine, Cilt : 5, Sayi :

Makale Uluslararası DEĞİRMENCİ YILDIZ,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÖZTÜRK AYHAN,Altan Mehmet

Obstructive Sleep Apnea Related Symptom Prevalence in Patients with Headache Presented to Neurology Outpatient Clinic: Results of a Preliminary Study.

DEĞİRMENCİ YILDIZ,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÖZTÜRK AYHAN,Altan Mehmet Makale Uluslararası

177

2014

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests in a Security and Safety Products Plant Workers

-

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, Cilt : 7, Sayi : 7

Makale Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,Toru Ümran,ARBAK PERİ MERAM,Balbay Öner Abidin,Özmen Kezban,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests in a Security and Safety Products Plant Workers

GÜLEÇ BALBAY EGE,Toru Ümran,ARBAK PERİ MERAM,Balbay Öner Abidin,Özmen Kezban,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Makale Uluslararası

1883

2012 Ocak

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Adult Patients with Asthma

-

HealthMED, Cilt : 6, Sayi : 1

Makale Uluslararası Annakkaya AN, Akın N, Balbay E, Arbak P, Toru U

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Adult Patients with Asthma

Annakkaya AN, Akın N, Balbay E, Arbak P, Toru U Makale Uluslararası

53

2012 Ocak

Is obstructive sleep apnea syndrome a risk factor for pu.monary thromboembolism?

-

Chin Med J, Cilt : 125, Sayi : 20

Makale Uluslararası KEZBAN ÖZMEN SÜNER,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,TORU ÜMRAN,DUMLU TALHA,GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,YILMAZ AYDIN LEYLA,HASAN SÜNER

Is obstructive sleep apnea syndrome a risk factor for pu.monary thromboembolism?

KEZBAN ÖZMEN SÜNER,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,TORU ÜMRAN,DUMLU TALHA,GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,YILMAZ AYDIN LEYLA,HASAN SÜNER Makale Uluslararası

3712

2012 Ocak

The Relation between Air Pollution and Respiratory Tract Diseases in Duzce City by Months

- BOSNA HERSEK

HealthMED, Cilt : 6, Sayi : 1

Makale Uluslararası Balbay EG, Arbak P, Balbay O, Annakkaya AN

The Relation between Air Pollution and Respiratory Tract Diseases in Duzce City by Months

Balbay EG, Arbak P, Balbay O, Annakkaya AN Makale Uluslararası

113

2012 Ocak

Serum IgE Antibodies against Hazelnut in Hazelnut Processing Workers

-

Scientific World Journal, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası Balbay EG, Karatas N, Arbak P, Binay S, Yavuz O, Annakkaya AN, Balbay O, Toru U

Serum IgE Antibodies against Hazelnut in Hazelnut Processing Workers

Balbay EG, Karatas N, Arbak P, Binay S, Yavuz O, Annakkaya AN, Balbay O, Toru U Makale Uluslararası

2011 Ocak

The effects of Two Sequential Earthquakes on Tuberculosis Patients: An Experience from Duzce Earthquake.

-

HealthMED, Cilt : 5, Sayi : 3

Makale Uluslararası Balbay O, Balbay EG, Arbak P, Annakkaya AN, Bilgin C

The effects of Two Sequential Earthquakes on Tuberculosis Patients: An Experience from Duzce Earthquake.

Balbay O, Balbay EG, Arbak P, Annakkaya AN, Bilgin C Makale Uluslararası

583

2011 Ocak

Respiratory symptoms and pulmonary functions in hazelnut workers

-

HealthMED, Cilt : 5, Sayi : 1

Makale Uluslararası Arbak P Karatas N, Gulec E, Pak S, Balbay O, Annakkaya AN, Ozsahin SL

Respiratory symptoms and pulmonary functions in hazelnut workers

Arbak P Karatas N, Gulec E, Pak S, Balbay O, Annakkaya AN, Ozsahin SL Makale Uluslararası

165

2011

Burnout Status of Health Care Personnel Working in Oncology and their Coping Methods

-

HealthMED, Cilt : 5, Sayi : 4

Makale Uluslararası BALBAY ÖNER ABİDİN,IŞIKHAN VEDAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ARBAK PERİ MERAM

Burnout Status of Health Care Personnel Working in Oncology and their Coping Methods

BALBAY ÖNER ABİDİN,IŞIKHAN VEDAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ARBAK PERİ MERAM Makale Uluslararası

730

2014

Sosyal Hizmet ve Mülakat

Ankara - TÜRKİYE

Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014

Kitap Bilimsel Kitap YILDIRIM SELAMİ,GÜLEÇ BALBAY EGE

Sosyal Hizmet ve Mülakat

YILDIRIM SELAMİ,GÜLEÇ BALBAY EGE Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2014

Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma

Ankara - TÜRKİYE

Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği , 2014

Kitap Bilimsel Kitap ERBAY ERCÜMENT,GÜLEÇ BALBAY EGE

Sosyal Hizmet ve Toplumla Çalışma

ERBAY ERCÜMENT,GÜLEÇ BALBAY EGE Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2012

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Ankara - TÜRKİYE

Rotatıp, 2012, ISBN: 978-605-4431-15-1

Kitap Bilimsel Kitap Balbay EG

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Balbay EG Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2012

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Ankara - TÜRKİYE

Rotatıp, 2012, ISBN: 978-605-4431-15-1

Kitap Bilimsel Kitap Balbay O, Balbay EG

Göğüs Hastalıkları El Kitabı

Balbay O, Balbay EG Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2015

Tıp Eğitiminde Göğüs Hastalıkları

İstanbul - TÜRKİYE

İstanbul Tıp Kitabevi, 2015

Kitap Ders Kitabı GÜLEÇ BALBAY EGE,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Tıp Eğitiminde Göğüs Hastalıkları

GÜLEÇ BALBAY EGE,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Kitap Ders Kitabı

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2010 Eyl 18

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests in a Security and Safety Products Plant Workers

BARCELONA - 11

20th ERS Annual Congress , 18.09.2010 - 22.09.2010

Bildiri Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,TORU ÜMRAN,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,KEZBAN ÖZMEN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests in a Security and Safety Products Plant Workers

GÜLEÇ BALBAY EGE,TORU ÜMRAN,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,KEZBAN ÖZMEN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2008 Eki 04

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests In Hazelnut Processing Factory Workers.

BERLİN -

18th ERS Annual Congress , 04.10.2008 - 08.10.2008

Bildiri Uluslararası NACİYE KARATAŞ,GÜLEÇ BALBAY EGE,PAK SALİH,ARBAK PERİ MERAM

Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Tests In Hazelnut Processing Factory Workers.

NACİYE KARATAŞ,GÜLEÇ BALBAY EGE,PAK SALİH,ARBAK PERİ MERAM Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2015 Eyl 01

Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

-

25th ERS Annual Congress , 26.09.2015 - 30.09.2015

Bildiri Uluslararası FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

-

25th ERS Annual Congress , 26.09.2015 - 30.09.2015

Bildiri Uluslararası FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Alaşan F, Balbay EG, Cangur S, Balbay O Aydın LY, Annakkaya AN. PA2971: Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

-

25th ERS Annual Congres , 26.09.2015 - 30.09.2015

Bildiri Uluslararası FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Alaşan F, Balbay EG, Cangur S, Balbay O Aydın LY, Annakkaya AN. PA2971: Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

AMSTERDAM - 3

25th ERS Annual Congres , 26.09.2015 - 30.09.2015

Bildiri Uluslararası FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Should isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

-

25th ERS Annual Congress , 26.09.2015 - 30.09.2015

Bildiri Uluslararası FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

isoniazid prophylaxis be prescribed to the patients under tumor necrosis factor-alpha antagonists independent of tuberculin skin test?

FATİH ALAŞAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,CANGÜR ŞENGÜL,BALBAY ÖNER ABİDİN,YILMAZ AYDIN LEYLA,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Serum IgE Antibodies Against Hazelnut and Aspergillus In Processing Factory Workers

-

ERS Annual Congress, Barcelona, 450s, P2532, European Respiratory Journal, 2010

Bildiri Uluslararası Karatas N, Balbay EG, Arbak P, Yavuz O, Uygun S, Annakkaya AN, Balbay Ö

Serum IgE Antibodies Against Hazelnut and Aspergillus In Processing Factory Workers

Karatas N, Balbay EG, Arbak P, Yavuz O, Uygun S, Annakkaya AN, Balbay Ö Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Serum IgE Antibodies Against Hazelnut and Aspergillus In Processing Factory Workers

-

ERS Annual Congress, Barcelona, 450s, P2532, European Respiratory Journal, 2010

Bildiri Uluslararası Karatas N, Balbay EG, Arbak P, Yavuz O, Uygun S, Annakkaya AN, Balbay Ö

Serum IgE Antibodies Against Hazelnut and Aspergillus In Processing Factory Workers

Karatas N, Balbay EG, Arbak P, Yavuz O, Uygun S, Annakkaya AN, Balbay Ö Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Causes of Burnout In Health Care Personnel Working In Oncology and Coping Methods They Use

-

20th ERS Annual Congress, Barcelona, 640s, P3302, European Respiratory Journal, 2010

Bildiri Uluslararası Isikhan V, Balbay EG, Balbay O, Annakkaya AN, Arbak P

Causes of Burnout In Health Care Personnel Working In Oncology and Coping Methods They Use

Isikhan V, Balbay EG, Balbay O, Annakkaya AN, Arbak P Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Is Chronic Obstructive Pulmonary Disease a Risk Factor for The Development of Lower Urinary Tract Symptoms?

-

ERS Annual Congress, Berlin, P3663, European Respiratory Journal, 2006

Bildiri Uluslararası Gulec E, Kayıkcı A, Balbay O, Akyuz O, Annakkaya AN, Cam K, Arbak P

Is Chronic Obstructive Pulmonary Disease a Risk Factor for The Development of Lower Urinary Tract Symptoms?

Gulec E, Kayıkcı A, Balbay O, Akyuz O, Annakkaya AN, Cam K, Arbak P Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Social Support Systems in Patients with Tuberculosis

-

ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl. 48, 420s, P2590, European Respiratory Journal , 2004.

Bildiri Uluslararası Isikhan V, Balbay O, Arbak P, Annakkaya A, Gulec E

Social Support Systems in Patients with Tuberculosis

Isikhan V, Balbay O, Arbak P, Annakkaya A, Gulec E Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

The Beliefs of Patients about the Causes of Tuberculosis

-

ERS Annual Congress, Copenhagen, Vol. 26, Suppl. 49, 688s, P4358, European Respiratory Journal, 2005

Bildiri Uluslararası Isikhan V, Balbay O, Annakkaya AN, Bilgin C, Gulec E

The Beliefs of Patients about the Causes of Tuberculosis

Isikhan V, Balbay O, Annakkaya AN, Bilgin C, Gulec E Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

A B-Cell Lymphoma Case with Increased ADA and ACE Levels in Pleural Effusion

-

ERS Annual Congress, Copenhagen, Vol. 26, Suppl. 49, 74s, P570, European Respiratory Journal, 2005

Bildiri Uluslararası Arbak P, Bilgin C, Balbay O, Annakkaya AN, Gulec E, Aksoy A

A B-Cell Lymphoma Case with Increased ADA and ACE Levels in Pleural Effusion

Arbak P, Bilgin C, Balbay O, Annakkaya AN, Gulec E, Aksoy A Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Pulmonary

-

ERS Annual Congress, Copenhagen, Vol. 26, Suppl. 49, 305s, P2018, European Respiratory Journal, 2005

Bildiri Uluslararası Annakkaya AN, Balbay O, Bilgin C, Arbak P, Bulut I, Guleç E

A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Pulmonary

Annakkaya AN, Balbay O, Bilgin C, Arbak P, Bulut I, Guleç E Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Depression in Patients with Tuberculosis

-

ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl. 48, 420s, P2590, European Respiratory Journal , 2004

Bildiri Uluslararası Arbak P, Balbay O, Gulec E, Annakkaya A, Isikhan V, Acikgoz F

Depression in Patients with Tuberculosis

Arbak P, Balbay O, Gulec E, Annakkaya A, Isikhan V, Acikgoz F Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

The Peak Expiratory Flow Rates in Diesel Exposed Toll Collectors

-

ERS Annual Congress , 17.09.2005 - 21.09.2005

Bildiri Uluslararası BİLGİN CAHİT,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE

The Peak Expiratory Flow Rates in Diesel Exposed Toll Collectors

BİLGİN CAHİT,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Occupation and Sarcoidosis (Four Cases)

-

3nd WASOG-BAL Congress , 08.10.2014 - 11.10.2014

Bildiri Uluslararası ARBAK PERİ MERAM,BENAN ÇAĞLAYAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÜLEÇ BALBAY EGE

Occupation and Sarcoidosis (Four Cases)

ARBAK PERİ MERAM,BENAN ÇAĞLAYAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÜLEÇ BALBAY EGE Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Six Minutes Walking Test and Beck Depression Scale Results In Patients with Sarcoidosis

-

3nd WASOG-BAL Congress , 08.10.2014 - 11.10.2014

Bildiri Uluslararası EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,SİNEM BERİK,ARBAK PERİ MERAM,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM

Six Minutes Walking Test and Beck Depression Scale Results In Patients with Sarcoidosis

EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,SİNEM BERİK,ARBAK PERİ MERAM,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Approach of Pulmonologists In Turkey to Noninvasive Mechanical Ventilation Use In Acute Respiratory Failure

-

24th ERS Annual Congress , 06.09.2014 - 10.09.2014

Bildiri Uluslararası ÖZSANCAK UĞURLU AYLİN,HB TAKIR,ERGAN BEGÜM,İN ERDAL,ÖE EDİPOĞLU,TUNCAY E,GÜLEÇ BALBAY EGE,PK ERDEN,MI DOĞRUL,KIVANÇ T,OLGUN S,DEVRAN O,ERGUN R,KARAKURT ZUHAL

Approach of Pulmonologists In Turkey to Noninvasive Mechanical Ventilation Use In Acute Respiratory Failure

ÖZSANCAK UĞURLU AYLİN,HB TAKIR,ERGAN BEGÜM,İN ERDAL,ÖE EDİPOĞLU,TUNCAY E,GÜLEÇ BALBAY EGE,PK ERDEN,MI DOĞRUL,KIVANÇ T,OLGUN S,DEVRAN O,ERGUN R,KARAKURT ZUHAL Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Newly Diagnosed Asthma in the Elderly: Is it Really Different? 2014 AAAAI Annual Meeting

-

2014 AAAAI Annual Meeting , 04.03.2014 - 07.03.2014

Bildiri Uluslararası GEMİCİOĞLU BİLUN,ÖZNUR ABADOĞLU,LEVENT AKYILDIZ,BAYRAM HASAN,ÇİLLİ AYKUT,ÇIMRIN ARİF HİKMET,HAKAN GÜNEN,MISIRLIGİL ZEYNEP,GÜLEÇ BALBAY EGE

Newly Diagnosed Asthma in the Elderly: Is it Really Different? 2014 AAAAI Annual Meeting

GEMİCİOĞLU BİLUN,ÖZNUR ABADOĞLU,LEVENT AKYILDIZ,BAYRAM HASAN,ÇİLLİ AYKUT,ÇIMRIN ARİF HİKMET,HAKAN GÜNEN,MISIRLIGİL ZEYNEP,GÜLEÇ BALBAY EGE Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Our experience of 200 patients: Usage and Maintenance of Long Term Oxygen Therapy and Non-invasive Ventilation Devices at Home

-

23th ERS Annual Congress , 07.09.2013 - 11.09.2013

Bildiri Uluslararası AYŞE FÜSUN ÜLGER,BARIŞ POYRAZ,GÜLEÇ BALBAY EGE,SONGÜL UYGUN

Our experience of 200 patients: Usage and Maintenance of Long Term Oxygen Therapy and Non-invasive Ventilation Devices at Home

AYŞE FÜSUN ÜLGER,BARIŞ POYRAZ,GÜLEÇ BALBAY EGE,SONGÜL UYGUN Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Respiratory Complaints and Functions in Barn Workers.

-

22th ERS Annual Congress , 01.09.2012 - 05.09.2012

Bildiri Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,AVCIOĞLU FATMA,ABDULLAH BELADA

Respiratory Complaints and Functions in Barn Workers.

GÜLEÇ BALBAY EGE,EMİNE BANU ÇAKIROĞLU,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,AVCIOĞLU FATMA,ABDULLAH BELADA Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

The Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Two Common Urological Disorders.

-

22th ERS Annual Congress , 01.09.2012 - 05.09.2012

Bildiri Uluslararası SONER ÇOBAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÇAM HAYDAR KAMİL,KAYIKÇI MUHAMMET ALİ,BALBAY ÖNER ABİDİN

The Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Two Common Urological Disorders.

SONER ÇOBAN,GÜLEÇ BALBAY EGE,ÇAM HAYDAR KAMİL,KAYIKÇI MUHAMMET ALİ,BALBAY ÖNER ABİDİN Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

The Effect of Particular Matter Pollution on Emergency Room Visits due to COPD and Asthma and the association with Hospitalization Rate in Duzce City.

-

22th ERS Annual Congress , 01.09.2012 - 05.09.2012

Bildiri Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

The Effect of Particular Matter Pollution on Emergency Room Visits due to COPD and Asthma and the association with Hospitalization Rate in Duzce City.

GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Relation between Air Pollution and Respiratory Tract Diseases by Months in Duzce City of Turkey.

-

21th ERS Annual Congress , 24.09.2011 - 28.09.2011

Bildiri Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT

Relation between Air Pollution and Respiratory Tract Diseases by Months in Duzce City of Turkey.

GÜLEÇ BALBAY EGE,ARBAK PERİ MERAM,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patient with Primary Open Angle Glaucoma

AMSTERDAM - 3

21th ERS Annual Congress , 24.09.2011 - 28.09.2011

Bildiri Uluslararası GÜLEÇ BALBAY EGE,BALBAY ÖNER ABİDİN,TUNÇ MURAT,YÜKSEL HARUN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ARBAK PERİ MERAM,DUMLU TALHA

Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Patient with Primary Open Angle Glaucoma

GÜLEÇ BALBAY EGE,BALBAY ÖNER ABİDİN,TUNÇ MURAT,YÜKSEL HARUN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,ARBAK PERİ MERAM,DUMLU TALHA Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Apolipoprotein E Allels

AMSTERDAM - 3

21th ERS Annual Congress , 24.09.2011 - 28.09.2011

Bildiri Uluslararası KÜÇÜK EBRU,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,SILAN FATMA,ARBAK PERİ MERAM

Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Apolipoprotein E Allels

KÜÇÜK EBRU,BALBAY ÖNER ABİDİN,ANNAKKAYA ALİ NİHAT,GÜLEÇ BALBAY EGE,SILAN FATMA,ARBAK PERİ MERAM Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Relationship between Bronchial Asthma and Pelvic Organ Prolapse

AMSTERDAM -

21th ERS Annual Congress , 24.09.2011 - 28.09.2011

Bildiri Uluslararası ÖZDEMİR İSMAİL,AE ARICAN,ALBAYRAK MUSTAFA,BULUT İSMET,GÜLEÇ BALBAY EGE

Relationship between Bronchial Asthma and Pelvic Organ Prolapse

ÖZDEMİR İSMAİL,AE ARICAN,ALBAYRAK MUSTAFA,BULUT İSMET,GÜLEÇ BALBAY EGE Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

Döşoğlu M, Gezen F. Smoking Attitudes and Pulmonary Function Tests in Patients Referred for Neck Pain.

BARCELONA -

20th ERS Annual Congress , 18.09.2010 - 22.09.2010

Bildiri Uluslararası MERİH İŞ,SONGÜL UYGUN,HİKMET AYTEKİN,ARBAK PERİ MERAM,ŞAFAK ALP ALPER,GÜLEÇ BALBAY EGE,MURAT DÖŞOĞLU

Döşoğlu M, Gezen F. Smoking Attitudes and Pulmonary Function Tests in Patients Referred for Neck Pain.

MERİH İŞ,SONGÜL UYGUN,HİKMET AYTEKİN,ARBAK PERİ MERAM,ŞAFAK ALP ALPER,GÜLEÇ BALBAY EGE,MURAT DÖŞOĞLU Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Dergi

Düzce - TÜRKİYE

Türk Atıf Dizini, Sayı: 2, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Dergi

- TÜRKİYE

Sayı: 1, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.