DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.08

DUYURULAR

SON DUYURULAR

Kompleks Ağ Analizi - Ders İptali ve Telafisi

11 Kasım günü 13.00’daki ders iptal edilmiş olup, telafisi 14 Kasım günü 13.00’da yapılacaktır.

Kompleks Ağ Analizi - Ders İptali ve Telafisi

 • 11 Kasım günü 13.00’daki ders iptal edilmiş olup, telafisi 14 Kasım günü 13.00’da yapılacaktır.

BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersi

BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersi'ni Alanların Dikkatine BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersini ÖBS'de belirtilen gün ve saatte UZEM üzerinden ders yapacağız. Derslerimiz haftalık faaliyet toplantısı şeklinde olacak. Derse mutlaka ...

BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersi

BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersi'ni Alanların Dikkatine


BM401 Bilgisayar Mühendisliği Proje Tasarımı Dersini ÖBS'de belirtilen gün ve saatte UZEM üzerinden ders yapacağız. Derslerimiz haftalık faaliyet toplantısı şeklinde olacak. Derse mutlaka mikrofonlarınızla katılmanız gerekli. Süremiz kısıtlı, yazarak vakit kaybedemeyiz.
Herkesin bir proje önerisi hazırlaması gerekiyor. Dersi benden alan arkadaşlar NÖ-İÖ fark etmeksizin ekip oluşturabilirler. Bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağınız 1 sayfalık proje önerisi dokümanını en geç önümüzdeki Perşembe (29 Ekim) gün bitimine kadar mehmetsimsek@duzce.edu.tr adresine göndermelisiniz. Öneri dokümanı şunları içermeli: Proje Başlığı, Proje Ekibi, Proje Özeti, Gerekli olan ekipman/yazılım/veriseti vb., Proje Takvimi.
Proje Takvimi haftalık ya da iki haftalık zaman dilimleri oluşturacak şekilde hazırlanmalıdır. Daha uzun süreli faaliyetler alt kısımlara ayrılıp en fazla 2 haftalık parçalar halinde organize edilmelidir. Proje önerinizin gelecek planlarınızla uyumlu olmasını tavsiye ederim. Ayrıca, bir kez konu belirlendikten sonra konu değişikliği yapılmayacaktır (küçük ekleme-çıkarmalar hariç). Proje önerisi sunmayan arkadaşlara ben proje konusu vereceğim.   
Derste benden onay aldıktan sonra projenize başlayacaksınız. 

Kompleks Ağ Analizi Dersi Telafisi

Telafi Duyurusu 21 Ekim günü 13.00’da yapılamayan Kompleks Ağ Analizi Dersinin telafisi 24 Ekim günü 9.00’da yapılacaktır. 21 Ekim günü 17.00’da yapılamayan Kompleks Ağ Analizi Dersinin telafisi 24 Ekim günü 20.30’da yapılacaktı...

Kompleks Ağ Analizi Dersi Telafisi

Telafi Duyurusu

 • 21 Ekim günü 13.00’da yapılamayan Kompleks Ağ Analizi Dersinin telafisi 24 Ekim günü 9.00’da yapılacaktır.
 • 21 Ekim günü 17.00’da yapılamayan Kompleks Ağ Analizi Dersinin telafisi 24 Ekim günü 20.30’da yapılacaktır.
 • 28 Ekim günü 17.00’da yapılamayacak olan Kompleks Ağ Analizi Dersinin telafisi 24 Ekim günü 17.00’da yapılacaktır.

 

Kompleks Ağ Analizi - Bonus Ödevi

KOMPLEKS AĞ ANALİZİ DERSİ BONUS ÖDEVİ    Aşağıdaki salgın modellerini araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız. SI SIR SIS SEIR SEIS Ödevin teslim günü 17 Mayıs 2020’dir. Ödev, .docx formatında, A4 boyutunda, ...

Kompleks Ağ Analizi - Bonus Ödevi

KOMPLEKS AĞ ANALİZİ DERSİ BONUS ÖDEVİ

 

 Aşağıdaki salgın modellerini araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız.

 • SI
 • SIR
 • SIS
 • SEIR
 • SEIS

Ödevin teslim günü 17 Mayıs 2020’dir.

Ödev, .docx formatında, A4 boyutunda, 12 punto ve 1.5 satır aralığı şeklinde hazırlanmalı; 3 sayfayı geçmemeli ve “Ad Soyad ÖğrenciNumarası.docx” şeklinde adlandırılmalıdır.

Ödev, Turnitin uygulaması üzerinden teslim edilecektir. (https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR)

Benzerlik oranı %50’dan büyük olan ödevler değerlendirilmeyecektir.

Her öğrenci Düzce Üniversitesi e-postasını kullanarak ödevi yükleyecektir.

 

Normal Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

Kompleks Ağ Analizi - NÖ

Sınıf No: 24650759

Kayıt Anahtarı: KAA2020kaa

 

İkinci Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

Kompleks Ağ Analizi - İÖ

Sınıf No: 24730851

Kayıt Anahtarı: KAA2020kaa

Kompleks Ağ Analizi - Vize

Kompleks Ağ Analizi Dersi Vize projesi, dersin 8. hafta materyalleri arasına eklenmiştir.

Kompleks Ağ Analizi - Vize

Kompleks Ağ Analizi Dersi Vize projesi, dersin 8. hafta materyalleri arasına eklenmiştir.

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 2

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 2    Aşağıdaki konuları araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız. Graf Teorisi ve Uygulama Alanları Merkeziyet Ölçütleri (Centrality Measures) Derece Ölçütü (Degree) Yakınlık &O...

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 2

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 2

 

 Aşağıdaki konuları araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız.

 • Graf Teorisi ve Uygulama Alanları
 • Merkeziyet Ölçütleri (Centrality Measures)
  • Derece Ölçütü (Degree)
  • Yakınlık Ölçütü (Closeness)
  • Aradalık Ölçütü (Betweenness)
  • Özvektör Ölçütü (Eigenvector)
  • PageRank

 

Ödevin teslim günü 02 Mayıs 2020’dir.

Ödev, .docx formatında, A4 boyutunda, 12 punto ve 1.5 satır aralığı şeklinde hazırlanmalı; 2 sayfayı geçmemeli ve “Ad Soyad ÖğrenciNumarası.docx” şeklinde adlandırılmalıdır.

Ödev, Turnitin uygulaması üzerinden teslim edilecektir. (https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR)

Benzerlik oranı %50’dan büyük olan ödevler değerlendirilmeyecektir.

Her öğrenci Düzce Üniversitesi e-postasını kullanarak ödevi yükleyecektir.

 

Normal Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

BM202 - Ayrık İşlemsel Yapılar - NÖ

Sınıf No: 24374978

Kayıt Anahtarı: bm202aiy2020

 

İkinci Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

BM202 - Ayrık İşlemsel Yapılar - İÖ

Sınıf No: 24374987

Kayıt Anahtarı: bm202aiy2020

Ayrık İşlemsel Yapılar Dersi Vizesi

Ayrık İşlemsel Yapılar Dersi Vize soruları ders materyallerine (1. haftanın altına) eklenmiştir. Teslim için son tarih 27 Nisan 2020 günü bitimidir.

Ayrık İşlemsel Yapılar Dersi Vizesi

Ayrık İşlemsel Yapılar Dersi Vize soruları ders materyallerine (1. haftanın altına) eklenmiştir. Teslim için son tarih 27 Nisan 2020 günü bitimidir.

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 1

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 1    Aşağıdaki konuları araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız. Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilgisayarların Çalışma Prensipleri Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantığın Uygulama Alanları   ...

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 1

AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR DERSİ ÖDEV 1

 

 Aşağıdaki konuları araştırınız ve kendi cümleleriniz ile anlatınız.

 • Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilgisayarların Çalışma Prensipleri
 • Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantığın Uygulama Alanları

 

Ödevin teslim günü 02 Nisan 2020’dir.

Ödev, .docx formatında, A4 boyutunda, 12 punto ve 1.5 satır aralığı şeklinde hazırlanmalı; 2 sayfayı geçmemeli ve “Ad Soyad ÖğrenciNumarası.docx” şeklinde adlandırılmalıdır.

Ödev, Turnitin uygulaması üzerinden teslim edilecektir. (https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR)

Benzerlik oranı %30’dan büyük olan ödevler değerlendirilmeyecektir.

Her öğrenci Düzce Üniversitesi e-postasını kullanarak ödevi yükleyecektir.

 

Normal Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

BM202 - Ayrık İşlemsel Yapılar - NÖ

Sınıf No: 24374978

Kayıt Anahtarı: bm202aiy2020

 

İkinci Öğretim İçin Turnitin Bilgileri

BM202 - Ayrık İşlemsel Yapılar - İÖ

Sınıf No: 24374987

Kayıt Anahtarı: bm202aiy2020

Vize ve Final Sınavları İle İlgili

Kovid-19 salgını nedeni ile Bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu yüzden, derslerin değerlendirme yöntemleri arasında ilan edilen v...

Vize ve Final Sınavları İle İlgili

Kovid-19 salgını nedeni ile Bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu yüzden, derslerin değerlendirme yöntemleri arasında ilan edilen vize ve final sınavları ödev ya da proje olarak gerçekleştirilecektir. Gerekli duyurular vize ve final haftalarında ayrıca yapılacaktır.

Nesnelerin İnterneti 2. Hafta Materyalleri

Nesnelerin İnterneti Dersinin 2. Hafta Materyalleri olarak http://citengg.blogspot.com/p/behrouz-forouzancomputer-networks4th.html adresindeki 1, 2, 3, 14, 19, 20 ve 23. bölümler çalışılabilir.

Nesnelerin İnterneti 2. Hafta Materyalleri

Nesnelerin İnterneti Dersinin 2. Hafta Materyalleri olarak http://citengg.blogspot.com/p/behrouz-forouzancomputer-networks4th.html adresindeki 1, 2, 3, 14, 19, 20 ve 23. bölümler çalışılabilir.