DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.08

OKU

Sosyal Güvenlik Programı Staj Ödevi Konusu ve Ödev Kuralları

17.06.2020, Çarşamba

1846

SGK WEB SİTESİNDE 15.06.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAYINDA OLAN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN OKUNAKLI EL YAZISI İLE ÖZETİNİ ÇEKİP, EN AZ İKİ DEFA ÇEKTİĞİNİZ ÖZETİ OKUYACAKSINIZ.

EL YAZISI ile yapılacak özetlerde,

1)Belgenin numarası (SGK-004),

2)Belgenin adı

3) Belgenin hangi durumda kullanıldığı,

4) Belgenin SGK’ya verilmesi ile ilgili belli bir süre var mı? (Varsa yazılır)

5)Belge ile ilgili dikkate edilecek diğer önemli noktalar yer alması zorunludur. Bilgisayar çıktısı yapılmayacak, fiili işyeri stajında olduğu gibi, staj defterine OKUNAKLI EL YAZISI ile özetleme yapılarak, yapılan özetler en az iki defa okunacaktır. 

SGK-001-Sigortalılk Muafiyet Belgesi

SGK-002-Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi

SGK-003-Sigortalı Bildirim Belgesi

SGK-004-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)

SGK-005- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

SGK-008-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)

SGK-010-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)

SGK-012-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)

SGK-014-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)

SGK-016-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları)

SGK-017-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları için Açıklama)

SGK-018-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)

SGK-020-Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi

SGK-022-İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi

SGK-023-İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)

SGK-024-Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)

SGK-025-Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)

SGK-026-12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi

SGK-027-Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-028-Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-029-Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-030-Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-031-Çalışılmadığına Dair Bildirim

SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

SGK-033-Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

SGK-034-Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi

SGK-035-Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği

SGK-036-4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim

SGK-038-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

SGK-039-Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi

SGK-040-Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi

SGK-041-Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname

SGK-042-Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname

SGK-043-Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi

SGK-044-Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname

SGK-045-1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi

SGK-046-5473 SK Ek Ödeme

SGK-047-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

SGK-048-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)

SGK-049-Banka Değişikliği Talep Formu

SGK-050-Dul-Yetim Maaş Başvurusu

SGK-051-Erkek Yetim Taahhütname Formu

SGK-052-Evlenme İkramiyesi

SGK-054-Feragatname

SGK-055-Görev Tazminatı

SGK-056-Kimlik Araştırma Belgesi

SGK-057-Temsil Tazminatı

SGK-058-Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

SGK-059-Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı

SGK-060-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi

SGK-061-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanalara Mahsus Beyan ve Taahüt Belgesi

SGK-062-Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi

SGK-063-Tahsis Talep ve Beyan Taahhut Belgesi

SGK-064-Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi

SGK-065-Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

SGK-066-4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi

SGK-069-4-1/a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu

SGK-070-4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu

SGK-071-4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel

SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi

SGK-073-4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu

SGK-074-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

SGK-075-Mali Durum Bildirim Formu

SGK-076-Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Trafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlilşkin Rapor

SGK-077-Emeklilik Belgesi

SGK-078-Kadro Derecesi Formu

SGK-079-Pasaport

SGK-080-Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar

SGK-081-Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu

SGK-082-İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu

SGK-083-Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname

SGK-084-Almanya Sağlık Talep Formu

SGK-085- Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe

SGK-086-İdarecelerce e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formu

 

SGK-087-İdarelerce e-Borç Sorgulama Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı

SGK-088-E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi yazısı ve ekleri olan “E-Borcu Yoktur Aktivasyon formları

SGK-089-Doktor Yetki Tanımlama Formu

SGK-090-Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Bildirim Uygulaması Yetki Talep Formu

SGK-091-Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kâğıdı

SGK-092-İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu-Sağlık Hizmet Sunucuları

SGK-093-2018/38 Genelge Ek:20 Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Konulu Dilekçe Örneği

SGK-94-4-1/b Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge

SGK-095-Ev Hizmetlerinde On Gün ve Daha Fazla Çalıştıracaklara İlişkin Bildirge