DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.08

OKU

2020-2021 Güz dönemi derslere devam koşulu ve uzaktan derslere erişim

18.10.2020, Pazar

694

Değerli ve kıymetli öğrenciler;

2020-2021 Güz döneminde tarafımın sorumlu olduğu dersler için, dersi alan öğrenciler "Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" kapsamında derslere katılım koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Uzaktan eğitim olan derslerde "11/09/2020" tarih "E.43247" sayılı "Senato Kararları-04.09.2020" konulu yazı ekinde bulunan 04.09.2020 tarhili "Düzce Üniversitesi Senato kararları" 12. toplantı, 2020/148 karar noya göre alınan kararın ekinde bulunan "Covid19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarıyılı  Eğitim Öğretim Uygulama Esasları"nın 16. maddesi gereği uzaktan derslere erişim öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Madde aşağıda sunulmuştur.

"16.Öğrencilerin. çevrim içi derslere katılabilmek için dijital teknolojik imkanlara sahip olmaları kendi sorumluluklarına aittir. Öğrencinin İnternet kotasının dolması, bağlantının kesilmesi ve erişememe gibi mazeretler Üniversitemizin sorumluluk alanında değildir."

 

Dersi alan tüm öğrencilere duyurulur. Sağlıcakla ve Hoşçakalın.

Öğretim Gör. Burak YEŞİL (İnşaat Yük. Müh.) (Mühendislik Fak.)