DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2015 Ekim

Relationships between Knowledge Sharing and Reward Systems in Organizations: The Case of Erenco

Sivas - TÜRKİYE

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 16, Sayi : 2

Makale Ulusal KARAGÖZ YALÇIN,AĞRAŞ SÜLEYMAN,MESCİ MUAMMER

Relationships between Knowledge Sharing and Reward Systems in Organizations: The Case of Erenco

KARAGÖZ YALÇIN,AĞRAŞ SÜLEYMAN,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014 Nisan

The Effect of Organizational Cynicism Towards Turn Over: A Case Study in Antalya

- TÜRKİYE

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 14, Sayi : 1

Makale Ulusal MESCİ MUAMMER

The Effect of Organizational Cynicism Towards Turn Over: A Case Study in Antalya

MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014 Nisan

Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Konya Otelleri Örneği

- TÜRKİYE

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 15, Sayi : 1

Makale Ulusal SAYDAM ŞAŞI RUKİYE,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET

Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Konya Otelleri Örneği

SAYDAM ŞAŞI RUKİYE,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Ekim

Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Hizmet İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

- TÜRKİYE

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt : 5, Sayi : 3

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR,FAİKOĞLU SEYDA

Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Hizmet İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR,FAİKOĞLU SEYDA Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Ekim

Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

- TÜRKİYE

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 13, Sayi : 2

Makale Ulusal COŞKUN SEVAL,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET

Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

COŞKUN SEVAL,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Temmuz

Bilgi Yönetimi ile Yenilik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

- TÜRKİYE

Ege Akademik Bakiş Dergisi, Cilt : 13, Sayi : 3

Makale Ulusal KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER

Bilgi Yönetimi ile Yenilik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Aralik

Information Management and Business Performance in the Hotel Industry: Effects of Innovations

- TÜRKİYE

Journal of Travel and Tourism Research, Cilt : 13, Sayi : 1

Makale Ulusal KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER

Information Management and Business Performance in the Hotel Industry: Effects of Innovations

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Aralik

Yenilik Faaliyetlerin İşletme Performansına Etkisi: Yat Limanları Üzerine Bir Değerlendirme

- TÜRKİYE

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt : 8, Sayi : 2

Makale Ulusal ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET

Yenilik Faaliyetlerin İşletme Performansına Etkisi: Yat Limanları Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 Ekim

Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

ERZURUM - TÜRKİYE

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 26, Sayi : 3-4

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR

Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Nisan

Turizm İşletmelerinin Finansal Tekniklerinin Kullanımı: İzmir İli ve İlçelerinde Bir Uygulama

Düzce - TÜRKİYE

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 1, Sayi : 1

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER,COŞKUN ERHAN

Turizm İşletmelerinin Finansal Tekniklerinin Kullanımı: İzmir İli ve İlçelerinde Bir Uygulama

ÖNCÜ MEHMET AKİF,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER,COŞKUN ERHAN Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Aralik

İş Örgütlerinin İş Ahlakı Yaklaşımları: Tuskon Örneği

Düzce - TÜRKİYE

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 1, Sayi : 2

Makale Ulusal AĞRAŞ SÜLEYMAN,MESCİ MUAMMER,FAİKOĞLU SEYDA

İş Örgütlerinin İş Ahlakı Yaklaşımları: Tuskon Örneği

AĞRAŞ SÜLEYMAN,MESCİ MUAMMER,FAİKOĞLU SEYDA Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Aralik

The Relationship Between Foreign Exchange Risk and Financial Performance: Findings From Five Star Hotels

- TÜRKİYE

Journal of Travel and Tourism Research, Cilt : 11, Sayi : 2

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK HARUN

The Relationship Between Foreign Exchange Risk and Financial Performance: Findings From Five Star Hotels

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK HARUN Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Kasim

Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchising İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

- TÜRKİYE

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt : 48, Sayi : 561

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR

Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchising İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Eylul

Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması

İzmir - TÜRKİYE

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 3

Makale Ulusal KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER

Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Agustos

Toplam Kalite Yönetiminin Başarısında Rol Oynayan Kilit Faktörler

Kütahya - TÜRKİYE

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 9, Sayi : 27

Makale Ulusal YILDIZ GÜLTEKİN,MESCİ MUAMMER

Toplam Kalite Yönetiminin Başarısında Rol Oynayan Kilit Faktörler

YILDIZ GÜLTEKİN,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Temmuz

Performans Değerlendirme ve Süreç Yönetim Aracı Balanced Scorecard’ın Boyutlarına Katılım Düzeyi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

ERZURUM - TÜRKİYE

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 24, Sayi : 3

Makale Ulusal YILDIZ MEHMET SELAMİ,KARAGÖZ YALÇIN,MESCİ MUAMMER

Performans Değerlendirme ve Süreç Yönetim Aracı Balanced Scorecard’ın Boyutlarına Katılım Düzeyi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma

YILDIZ MEHMET SELAMİ,KARAGÖZ YALÇIN,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Ocak

Türkiye’deki Seyahat Acentalarının Performans Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler

ERZURUM - TÜRKİYE

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 24, Sayi : 1

Makale Ulusal KILINÇ İZZET,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Türkiye’deki Seyahat Acentalarının Performans Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler

KILINÇ İZZET,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Nisan

Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması

Konya - TÜRKİYE

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt : 10, Sayi : 19

Makale Ulusal KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER

Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Haziran

Zamanın Etkin Kullanımını Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Konya - TÜRKİYE

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 14, Sayi : 23

Makale Ulusal KARAGÖZ YALÇIN,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER,AKBAŞ ZAFER

Zamanın Etkin Kullanımını Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

KARAGÖZ YALÇIN,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER,AKBAŞ ZAFER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2008 Haziran

Dengeli Ölçüm Kartının (Balanced Scorecard) Alanya’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

Kütahya - TÜRKİYE

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 22

Makale Ulusal KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER,YETKİN GÜLER

Dengeli Ölçüm Kartının (Balanced Scorecard) Alanya’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER,YETKİN GÜLER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2007 Eylul

Kıyaslamaya (Benchmarking) İlişkin Teorik Bir Çalışma

- TÜRKİYE

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : 6, Sayi : 21

Makale Ulusal ÇATI KAHRAMAN,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Kıyaslamaya (Benchmarking) İlişkin Teorik Bir Çalışma

ÇATI KAHRAMAN,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2007 Mart

Öğrenen Organizasyonlar

- TÜRKİYE

Elektronik Sosyal Bilimler Dergis, Cilt : 6, Sayi : 19

Makale Ulusal KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Öğrenen Organizasyonlar

KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2007 Haziran

Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Sorun Yaşanabilecek Alanların Belirlenmesi: Antalya Belek Bölgesinde Bir Araştırma

- TÜRKİYE

SÜ Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 1

Makale Ulusal AKBABA ATİLLA,MESCİ MUAMMER

Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Sorun Yaşanabilecek Alanların Belirlenmesi: Antalya Belek Bölgesinde Bir Araştırma

AKBABA ATİLLA,MESCİ MUAMMER Makale Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 Mayis

Investigating Hotel Employee Involvement in Strategic Human Resources Management

- YUNANİSTAN

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Cilt : 7, Sayi : 1

Makale Uluslararası KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,ŞAHİN ÖZNUR

Investigating Hotel Employee Involvement in Strategic Human Resources Management

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,ŞAHİN ÖZNUR Makale Uluslararası

2011 Ocak

The Effects of Locus of Control on Learning Performance: A Case of an Academic Organization

Sarajevo - BOSNA HERSEK

Journal of Economic and Social Studies, Cilt : 1, Sayi : 1

Makale Uluslararası KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,ÖVDÜR UĞURLU ZEYNEP

The Effects of Locus of Control on Learning Performance: A Case of an Academic Organization

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,ÖVDÜR UĞURLU ZEYNEP Makale Uluslararası

113

2010 Mayis

Factors that Affect Hotel Employees Motivation the Case of Bodrum

SERBİA - SIRBİSTAN

Serbian Journal of Management, Cilt : 5, Sayi : 1

Makale Uluslararası KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Factors that Affect Hotel Employees Motivation the Case of Bodrum

KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Makale Uluslararası

59

2015

Turizm İşletmeleri

Sakarya - TÜRKİYE

Değişim Yayıncılık, 2015, ISBN: 978-975-6267-24-0

Kitap Bilimsel Kitap MESCİ MUAMMER,ŞAHİN NARDALI ÖZNUR,Dönmez Gülsün

Turizm İşletmeleri

MESCİ MUAMMER,ŞAHİN NARDALI ÖZNUR,Dönmez Gülsün Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi

İzmir - TÜRKİYE

Sidaş Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-605-5267-07-0

Kitap Bilimsel Kitap ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR,MESCİ ZEYNEP

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ŞAHİN ÖZNUR,MESCİ ZEYNEP Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

Geçmişten Günümüze Sakarya Turizmine Akademik Bir Bakış

Sakarya - TÜRKİYE

Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2013, ISBN: 978-605-4031-76-4

Kitap Bilimsel Kitap MESCİ MUAMMER,ABANOZ NİLAY

Geçmişten Günümüze Sakarya Turizmine Akademik Bir Bakış

MESCİ MUAMMER,ABANOZ NİLAY Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji

Ankara - TÜRKİYE

Gazi Yayınevi, 2013, ISBN: 978-605-344-092-5

Kitap Bilimsel Kitap MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET

Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji

MESCİ MUAMMER,KILINÇ İZZET Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2011

Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar

Ankara - TÜRKİYE

Gazi Yayınevi, 2011, ISBN: 978-605-5543-79-2

Kitap Bilimsel Kitap KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar

KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2010

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, Sektörel, Stratejiler ve Uygulamalar

İstanbul - TÜRKİYE

ULUSLARARASI REKABET ARAŞTIRMALARI KURUMU DERNEĞİ, 2010, ISBN: 978-975-922215-1-5

Kitap Bilimsel Kitap BARAN MUHTEŞEM,SÖNMEZ RUKİYE,MESCİ MUAMMER

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, Sektörel, Stratejiler ve Uygulamalar

BARAN MUHTEŞEM,SÖNMEZ RUKİYE,MESCİ MUAMMER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2008

Turizm Coğrafyası

Ankara - TÜRKİYE

Detay Yayıncılık, 2008, ISBN: 978-9944-223-74-4

Kitap Bilimsel Kitap KILINÇ İZZET,ÖZKUL EMRAH,MESCİ MUAMMER

Turizm Coğrafyası

KILINÇ İZZET,ÖZKUL EMRAH,MESCİ MUAMMER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

İşletmelerin Yeniliğe Bakışı (Düzce İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)

Düzce - TÜRKİYE

Sidaş Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-605-5267-12-4

Kitap Ders Kitabı YILDIZ MEHMET SELAMİ,MESCİ MUAMMER

İşletmelerin Yeniliğe Bakışı (Düzce İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma)

YILDIZ MEHMET SELAMİ,MESCİ MUAMMER Kitap Ders Kitabı

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2015 Eki 30

Akçakoca’nın Kırsal Turizm Eğilimleri ve Geleceğe Yönelik Öneriler

Afyon - 52

3. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi , 07.10.2015 - 11.10.2015

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER,ÖZTÜRK EMRAH

Akçakoca’nın Kırsal Turizm Eğilimleri ve Geleceğe Yönelik Öneriler

MESCİ MUAMMER,ÖZTÜRK EMRAH Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Haz 15

Otel İşletmelerinde Temel Yeteneklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dış Kaynak Kullanımı: Otel Akçakoca Örneği

Düzce - 52

12. Geleneksel Turizm Paneli , 17.04.2013 - 17.04.2013

Bildiri Ulusal KAVAS ESRA AYŞEGÜL,MESCİ MUAMMER

Otel İşletmelerinde Temel Yeteneklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dış Kaynak Kullanımı: Otel Akçakoca Örneği

KAVAS ESRA AYŞEGÜL,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Haz 15

Otel İşletmelerinin Çevreye Duyarlılık Konusundaki Eğilimleri

Düzce - 52

12. Geleneksel Turizm Paneli , 17.04.2013 - 17.04.2013

Bildiri Ulusal DÖNMEZ GÜLSÜM,ASLANTÜRK ELİF,MESCİ MUAMMER

Otel İşletmelerinin Çevreye Duyarlılık Konusundaki Eğilimleri

DÖNMEZ GÜLSÜM,ASLANTÜRK ELİF,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2015 Kas 10

Akçakoca’nın Kültür Varlıklarının, Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Çanakkale - 52

16. Ulusal Turizm Kongresi , 12.11.2015 - 15.11.2015

Bildiri Ulusal ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ MUAMMER,BATMAN ORHAN

Akçakoca’nın Kültür Varlıklarının, Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ MUAMMER,BATMAN ORHAN Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Araştırma Konularını Seçerken Karşılaştıkları Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Sakarya - 52

10. Geleneksel Turizm Paneli , 15.04.2011 - 15.04.2011

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER,ABANOZ NİLAY

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Araştırma Konularını Seçerken Karşılaştıkları Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

MESCİ MUAMMER,ABANOZ NİLAY Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Sürdürülebilir Turizmde Yerel Paydaşların Rolü: Akçakoca Örneği

Sakarya - 52

10. Geleneksel Turizm Paneli , 15.04.2011 - 15.04.2011

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER,ÇETİN ÖZDEN

Sürdürülebilir Turizmde Yerel Paydaşların Rolü: Akçakoca Örneği

MESCİ MUAMMER,ÇETİN ÖZDEN Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Akçakoca’nın Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Ankara - 52

15. Ulusal Turizm Kongresi , 13.11.2014 - 16.11.2014

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER,ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ ZEYNEP

Akçakoca’nın Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MESCİ MUAMMER,ÖZTÜRK EMRAH,MESCİ ZEYNEP Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Turizm Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Kayseri - 52

14. Ulusal Turizm Kongresi , 05.12.2013 - 08.12.2013

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER

Turizm Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Yenilik Stratejilerinin İşletmelerde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme: Seyahat Acentası Örneği

Konya - 52

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 10.05.2012 - 12.05.2012

Bildiri Ulusal GÜNGÖR ARİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP

Yenilik Stratejilerinin İşletmelerde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme: Seyahat Acentası Örneği

GÜNGÖR ARİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Turizm İşletmelerinin Finansal Tekniklerinin Kullanımı: İzmir İli ve İlçelerinde Bir Uygulama

Aydın - 52

11. Ulusal Turizm Kongresi , 02.12.2010 - 05.12.2010

Bildiri Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER,COŞKUN ERHAN

Turizm İşletmelerinin Finansal Tekniklerinin Kullanımı: İzmir İli ve İlçelerinde Bir Uygulama

ÖNCÜ MEHMET AKİF,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER,COŞKUN ERHAN Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Örgütlerde Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Zonguldak - 52

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 06.05.2010 - 08.05.2010

Bildiri Ulusal BAYRAKTAROĞLU SERKAN,MESCİ MUAMMER

Örgütlerde Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

BAYRAKTAROĞLU SERKAN,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Zonguldak - 52

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 06.05.2010 - 08.05.2010

Bildiri Ulusal KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER

Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Modellerinden Balanced Scorecad’ın Devlet Üniversiteleri’nde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması

Zonguldak - 52

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 06.05.2010 - 08.05.2010

Bildiri Ulusal MESCİ MUAMMER,YILDIRIM ENGİN

Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Modellerinden Balanced Scorecad’ın Devlet Üniversiteleri’nde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması

MESCİ MUAMMER,YILDIRIM ENGİN Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Türkiye’deki Seyahat Acentalarının Performans Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler

Manisa - 52

8. Anadolu İşletmecilik Kongresi , 07.05.2009 - 09.05.2009

Bildiri Ulusal KILINÇ İZZET,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER

Türkiye’deki Seyahat Acentalarının Performans Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler

KILINÇ İZZET,KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Çok Boyutlu Performans Değerleme Süreçlerinin Seyahat Acentalarında Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme: ETSTUR Örneği

Mersin - 52

10. Ulusal Turizm Kongresi , 21.10.2009 - 24.10.2009

Bildiri Ulusal KILINÇ İZZET,ATAY LÜTFİ,MESCİ MUAMMER

Çok Boyutlu Performans Değerleme Süreçlerinin Seyahat Acentalarında Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme: ETSTUR Örneği

KILINÇ İZZET,ATAY LÜTFİ,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

Otel İşletmelerinde Performans Değerlendirme Araştırmalarına Yönelik Bir İnceleme

Balıkesir - 52

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi , 17.04.2008 - 19.04.2008

Bildiri Ulusal KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER

Otel İşletmelerinde Performans Değerlendirme Araştırmalarına Yönelik Bir İnceleme

KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 May 21

Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchising İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

İstanbul -

İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı , 20.05.2011 - 21.05.2011

Bildiri Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF,ŞAHİN ÖZNUR,MESCİ MUAMMER

Franchising İşletmelerde Performans Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchising İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

ÖNCÜ MEHMET AKİF,ŞAHİN ÖZNUR,MESCİ MUAMMER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2015 Ara 15

PERCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL INTIMIDATION OF TEACHERS THAT WORKING IN SECONDARY SCHOOLS

Kaposvar - 64

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi , 25.08.2015 - 30.08.2015

Bildiri Uluslararası KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER,SEDA BAZANCİR

PERCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL INTIMIDATION OF TEACHERS THAT WORKING IN SECONDARY SCHOOLS

KINGIR SAİD,MESCİ MUAMMER,SEDA BAZANCİR Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 Kas 15

Akademik Personelde İtibar Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği

Bakü - 78

The International Scientific Conference on Business Administration and Corporate Social Responsibility , 20.11.2012 - 23.11.2012

Bildiri Uluslararası BAYSAL HÜMEYRA,BOZKURT ÖZNUR,MESCİ MUAMMER,YURT İRFAN

Akademik Personelde İtibar Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği

BAYSAL HÜMEYRA,BOZKURT ÖZNUR,MESCİ MUAMMER,YURT İRFAN Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 May 12

The Importance Of The Innovation to Enhance the Competitive Power: A Research in Hotel Managements

Konya - 52

International Conference on Religious Tourism and Tolerance , 09.05.2013 - 12.05.2013

Bildiri Uluslararası KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ŞEN KÜPELİ TUĞBA

The Importance Of The Innovation to Enhance the Competitive Power: A Research in Hotel Managements

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ŞEN KÜPELİ TUĞBA Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Nis 10

2008-2009 Küresel Ekonomik Krizinin Bankacılık Sektöründeki İşgörenlere ve Örgütlerin Performansına Etkisi: Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Banka Şubelerinde Bir Araştırma

Malatya - 52

I. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi , 15.04.2010 - 16.04.2010

Bildiri Uluslararası KUTANİS RANA,ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ

2008-2009 Küresel Ekonomik Krizinin Bankacılık Sektöründeki İşgörenlere ve Örgütlerin Performansına Etkisi: Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Banka Şubelerinde Bir Araştırma

KUTANİS RANA,ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2007 Ağu 06

Düzce Üniversitesi’nde Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Ortaya Çıkabilecek Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Calalabat - 83

5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi , 11.06.2007 - 13.06.2007

Bildiri Uluslararası KINGIR SAİD,KÜÇÜK FERİT,ÇATI KAHRAMAN,MESCİ MUAMMER

Düzce Üniversitesi’nde Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Ortaya Çıkabilecek Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

KINGIR SAİD,KÜÇÜK FERİT,ÇATI KAHRAMAN,MESCİ MUAMMER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 Eki 05

Örgütlerde Ölüm Mukadderat Mıdır? Örgütsel Ölüme Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Üsküp - 96

4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi , 10.09.2012 - 13.09.2012

Bildiri Uluslararası COŞKUN RECAİ,MESCİ MUAMMER

Örgütlerde Ölüm Mukadderat Mıdır? Örgütsel Ölüme Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

COŞKUN RECAİ,MESCİ MUAMMER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 May 05

A Research Aimed at Determining the Mediating Effect of Leadership in The Relationship Between Knowledge and Innovation

Konya - 52

International Conference on Religious Tourism and Tolerance , 09.05.2013 - 12.05.2013

Bildiri Uluslararası KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,BOZKURT HATİCE

A Research Aimed at Determining the Mediating Effect of Leadership in The Relationship Between Knowledge and Innovation

KUTANİS RANA,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,BOZKURT HATİCE Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2009 Kas 01

The Effects of Foreign Exchange Risk on Business Performance in Hotels: A Research on the Five Star Hotels in İstanbul

Yalova - 52

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , 30.10.2009 - 01.11.2009

Bildiri Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK HARUN

The Effects of Foreign Exchange Risk on Business Performance in Hotels: A Research on the Five Star Hotels in İstanbul

ÖNCÜ MEHMET AKİF,MESCİ MUAMMER,MESCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK HARUN Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Haz 01

An Analysis Of The Contents of the Studies Carried Out on the Relationship Between The Strategy and the Performance of the Organization

Sarajevo - 93

II. International Symposium On Sustainable Developent , 08.06.2010 - 09.06.2010

Bildiri Uluslararası BATMAN ORHAN,KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER

An Analysis Of The Contents of the Studies Carried Out on the Relationship Between The Strategy and the Performance of the Organization

BATMAN ORHAN,KILINÇ İZZET,MESCİ MUAMMER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2015

Editör

İzmir - TÜRKİYE

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Sidaş Yayıncılık, 2015

Editör Ulusal MESCİ MUAMMER

Editör

MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2015

Editör

İzmir - TÜRKİYE

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/journal of Travel and Hospitality Management, Sidaş Yayıncılık, 2015

Editör Ulusal ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER

Editör

ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2015

Editör

izmir - TÜRKİYE

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Sidaş Yayıncılık, 2015

Editör Ulusal ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER

Editör

ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Editör

İzmir - TÜRKİYE

İşletmelerin Yeniliğe Bakışı (Düzce İlinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma), Sidaş Yayıncılık, 2013

Editör Ulusal YILDIZ MEHMET SELAMİ,MESCİ MUAMMER

Editör

YILDIZ MEHMET SELAMİ,MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Editör

İzmir - TÜRKİYE

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi, Sidaş Yayıncılık, 2013

Editör Ulusal MESCİ MUAMMER,BOZKURT ÖZNUR

Editör

MESCİ MUAMMER,BOZKURT ÖZNUR Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Editör

- TÜRKİYE

12. Geleneksel Turizm Paneli, Sidaş Yayıncılık, 2013

Editör Ulusal MESCİ MUAMMER

Editör

MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011

Yayın Kurulu Üyeliği

Düzce - TÜRKİYE

12. Ulusal Turizm Kongresi, Sidaş Yayıncılık, 2011

Editör Ulusal MESCİ MUAMMER

Yayın Kurulu Üyeliği

MESCİ MUAMMER Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Bildiri Kitabı

- TÜRKİYE

Sayı: 4, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Bildiri Kitabı

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Dergi

Bartın - TÜRKİYE

Ebsco, Ulakbim, Asos, Sayı: 2, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Dergi

İzmir - TÜRKİYE

Ebsco, İndexcopernicus ve diğ, Sayı: 1, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

-

Dergi

Düzce - TÜRKİYE

Sayı: 1, Dil: Türkçe

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.