DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2022 2

Charity Social Media Marketing and Its Influence on Charity Brand Image, Brand Trust, and Donation Intention

Uluslararası - Hakemli

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Charity Social Media Marketing and Its Influence on Charity Brand Image, Brand Trust, and Donation Intention

BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

-

2021 2

Positioning strategies and rankings in the HE: congruence and contradictions

Uluslararası - Hakemli

JOURNAL OF MARKETING FOR HIGHER EDUCATION, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Positioning strategies and rankings in the HE: congruence and contradictions

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

-

2021 4

Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities

Uluslararası - Hakemli

YUKSEKOGRETIM DERGISI, Cilt : 11, Sayi : 1

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

51 - 62

2020 4

Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü

Uluslararası - Hakemli

Journal of Higher Education and Science, Cilt : 10, Sayi : 1

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

78 - 87

2020 9

Mağaza İmaj Bileşenlerinin Premium Özel Markalı Ürünlere İlişkin Müşterilerin Kalite Algısına ve Satınalma Niyetine Etkisi

Ulusal - Hakemli

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt : 13, Sayi : 3

Makale Ulusal KETHÜDA ÖNDER

Mağaza İmaj Bileşenlerinin Premium Özel Markalı Ürünlere İlişkin Müşterilerin Kalite Algısına ve Satınalma Niyetine Etkisi

KETHÜDA ÖNDER Makale Ulusal

502 - 531

2019 6

Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği

Ulusal - Hakemli

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Cilt : 3, Sayi : 4

Makale Ulusal YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER

Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği

YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER Makale Ulusal

1 - 25

2018 12

Perakende Mağazalarında Satış Temsilcilerinin Performansını Etkileyen Faktörler

Uluslararası - Hakemli

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 14, Sayi : 2

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Perakende Mağazalarında Satış Temsilcilerinin Performansını Etkileyen Faktörler

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

201 - 218

2017 1

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 8, Sayi : 15

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA Makale Uluslararası

203 - 224

2017 12

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

Uluslararası - Hakemli

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 2

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 170

2017 12

KİŞİSEL SATIŞTA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, YILDIRIM YILDIRIM

KİŞİSEL SATIŞTA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KETHÜDA ÖNDER, YILDIRIM YILDIRIM Makale Uluslararası

19 - 32

2017 12

Satış Elemanlarının Satış ve Müşteri Yönlülüklerinin Maaş Şekline ve Satış Eğitimine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt : 13, Sayi : 13

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, BİLGİN YUSUF

Satış Elemanlarının Satış ve Müşteri Yönlülüklerinin Maaş Şekline ve Satış Eğitimine Göre Değerlendirilmesi

KETHÜDA ÖNDER, BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

487 - 497

2017 12

Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık’ta Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Yuksekogretim Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 3

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık’ta Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

186 - 196

2017 12

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

Uluslararası - Hakemli

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 2

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF,KETHÜDA ÖNDER

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

BİLGİN YUSUF,KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 170

2017 12

SATIŞ ELEMANLARININ SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ ŞEKLİNE VE SATIŞ EĞİTİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

SATIŞ ELEMANLARININ SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ ŞEKLİNE VE SATIŞ EĞİTİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

476 - 486

2017 6

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

Ulusal - Hakemli

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt : 8, Sayi : 15

Makale Ulusal KETHÜDA ÖNDER,FAİKOĞLU SEYDA

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER,FAİKOĞLU SEYDA Makale Ulusal

203 - 224

2016 3

Positioning Strategies of Universities An Investigation on Universities in Istanbul

Uluslararası - Hakemli

EĞİTİM VE BİLİM, Cilt : 41, Sayi : 185

Makale Uluslararası ÇATI KAHRAMAN,KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

Positioning Strategies of Universities An Investigation on Universities in Istanbul

ÇATI KAHRAMAN,KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

219 - 234

2016 8

Türkiye deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları

Uluslararası - Hakemli

Journal of Higher Education and Science, Cilt : 6, Sayi : 2

Makale Uluslararası ÇATI KAHRAMAN, BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Türkiye deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları

ÇATI KAHRAMAN, BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

231 - 241

2015 11

Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Yuksekogretim Dergisi, Cilt : 5, Sayi : 3

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 161

2015 9

YENİLİK VE MÜŞTERİ PERFORMANSININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası - Hakemli

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 37, Sayi : 1

Makale Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF, BAYAT MURAT, KETHÜDA ÖNDER, ZENGİN EMRE

YENİLİK VE MÜŞTERİ PERFORMANSININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖNCÜ MEHMET AKİF, BAYAT MURAT, KETHÜDA ÖNDER, ZENGİN EMRE Makale Uluslararası

149 - 164

2014 1

Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağizdan Ağza Pazarlamaya Etkisi

Uluslararası - Hakemli

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 15, Sayi : 1

Makale Uluslararası YAZGAN HALİL İBRAHİM, KETHÜDA ÖNDER, ÇATI KAHRAMAN

Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağizdan Ağza Pazarlamaya Etkisi

YAZGAN HALİL İBRAHİM, KETHÜDA ÖNDER, ÇATI KAHRAMAN Makale Uluslararası

237 - 252

2013 1

Dengeli Ölçüm Kartı nın Balanced Scorecard Hastane İşletmelerinde Uygulanması Örnek Olay Çalışması

Uluslararası - Hakemli

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 27, Sayi : 4

Makale Uluslararası YILDIZ MEHMET SELAMİ, KETHÜDA ÖNDER, KURUTKAN MEHMET NURULLAH

Dengeli Ölçüm Kartı nın Balanced Scorecard Hastane İşletmelerinde Uygulanması Örnek Olay Çalışması

YILDIZ MEHMET SELAMİ, KETHÜDA ÖNDER, KURUTKAN MEHMET NURULLAH Makale Uluslararası

90 - 109

2012 12

Otel İşletmelerinin Pazarlama Birimi Yapılarına Göre Performanslarının Değerlendirilmesi

Ulusal - Hakemli

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 8, Sayi : 8

Makale Ulusal ÇATI KAHRAMAN, KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA

Otel İşletmelerinin Pazarlama Birimi Yapılarına Göre Performanslarının Değerlendirilmesi

ÇATI KAHRAMAN, KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA Makale Ulusal

23 - 42

2012 12

ÜRETİM-PAZARLAMA KOORDİNASYONUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE’DE BULUNAN KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ulusal - Hakemli

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : , Sayi : 34

Makale Ulusal ÇATI KAHRAMAN, DURAK İSMAİL, KETHÜDA ÖNDER, EŞ ABDULHAMİT

ÜRETİM-PAZARLAMA KOORDİNASYONUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE’DE BULUNAN KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇATI KAHRAMAN, DURAK İSMAİL, KETHÜDA ÖNDER, EŞ ABDULHAMİT Makale Ulusal

151 - 159

2012 3

Otel İşletmelerinin Dağıtım Kanalı Bağımlılık Düzeyine Göre Performanslarının Değerlendirilmesi

Ulusal - Hakemli

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt : 9, Sayi : 1

Makale Ulusal ÖNCÜ MEHMET AKİF, KETHÜDA ÖNDER

Otel İşletmelerinin Dağıtım Kanalı Bağımlılık Düzeyine Göre Performanslarının Değerlendirilmesi

ÖNCÜ MEHMET AKİF, KETHÜDA ÖNDER Makale Ulusal

34 - 45

2022 2

Charity Social Media Marketing and Its Influence on Charity Brand Image, Brand Trust, and Donation Intention

Uluslararası - Hakemli

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Charity Social Media Marketing and Its Influence on Charity Brand Image, Brand Trust, and Donation Intention

BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

-

2021 2

Positioning strategies and rankings in the HE: congruence and contradictions

Uluslararası - Hakemli

JOURNAL OF MARKETING FOR HIGHER EDUCATION, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Positioning strategies and rankings in the HE: congruence and contradictions

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

-

2021 4

Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities

Uluslararası - Hakemli

YUKSEKOGRETIM DERGISI, Cilt : 11, Sayi : 1

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

51 - 62

2020 4

Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü

Uluslararası - Hakemli

Journal of Higher Education and Science, Cilt : 10, Sayi : 1

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

78 - 87

2018 12

Perakende Mağazalarında Satış Temsilcilerinin Performansını Etkileyen Faktörler

Uluslararası - Hakemli

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 14, Sayi : 2

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Perakende Mağazalarında Satış Temsilcilerinin Performansını Etkileyen Faktörler

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

201 - 218

2017 1

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Bartın Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 8, Sayi : 15

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA

Dağıtım Kanalı Türlerinin Otellerin Cirosuna ve Doluluk Oranına Etkisinin Değerlendirilmesi: Akçakoca’da Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER, FAİKOĞLU SEYDA Makale Uluslararası

203 - 224

2017 12

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

Uluslararası - Hakemli

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 2

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 170

2017 12

KİŞİSEL SATIŞTA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, YILDIRIM YILDIRIM

KİŞİSEL SATIŞTA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KETHÜDA ÖNDER, YILDIRIM YILDIRIM Makale Uluslararası

19 - 32

2017 12

Satış Elemanlarının Satış ve Müşteri Yönlülüklerinin Maaş Şekline ve Satış Eğitimine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt : 13, Sayi : 13

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, BİLGİN YUSUF

Satış Elemanlarının Satış ve Müşteri Yönlülüklerinin Maaş Şekline ve Satış Eğitimine Göre Değerlendirilmesi

KETHÜDA ÖNDER, BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

487 - 497

2017 12

Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık’ta Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Yuksekogretim Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 3

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık’ta Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

186 - 196

2017 12

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

Uluslararası - Hakemli

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 2

Makale Uluslararası BİLGİN YUSUF,KETHÜDA ÖNDER

Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

BİLGİN YUSUF,KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 170

2017 12

SATIŞ ELEMANLARININ SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ ŞEKLİNE VE SATIŞ EĞİTİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

SATIŞ ELEMANLARININ SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN MAAŞ ŞEKLİNE VE SATIŞ EĞİTİMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

476 - 486

2016 3

Positioning Strategies of Universities An Investigation on Universities in Istanbul

Uluslararası - Hakemli

EĞİTİM VE BİLİM, Cilt : 41, Sayi : 185

Makale Uluslararası ÇATI KAHRAMAN,KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

Positioning Strategies of Universities An Investigation on Universities in Istanbul

ÇATI KAHRAMAN,KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Makale Uluslararası

219 - 234

2016 8

Türkiye deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları

Uluslararası - Hakemli

Journal of Higher Education and Science, Cilt : 6, Sayi : 2

Makale Uluslararası ÇATI KAHRAMAN, BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER

Türkiye deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları

ÇATI KAHRAMAN, BİLGİN YUSUF, KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

231 - 241

2015 11

Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası - Hakemli

Yuksekogretim Dergisi, Cilt : 5, Sayi : 3

Makale Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Türkiye'deki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Üzerine Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER Makale Uluslararası

147 - 161

2015 9

YENİLİK VE MÜŞTERİ PERFORMANSININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası - Hakemli

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 37, Sayi : 1

Makale Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF, BAYAT MURAT, KETHÜDA ÖNDER, ZENGİN EMRE

YENİLİK VE MÜŞTERİ PERFORMANSININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖNCÜ MEHMET AKİF, BAYAT MURAT, KETHÜDA ÖNDER, ZENGİN EMRE Makale Uluslararası

149 - 164

2014 1

Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağizdan Ağza Pazarlamaya Etkisi

Uluslararası - Hakemli

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 15, Sayi : 1

Makale Uluslararası YAZGAN HALİL İBRAHİM, KETHÜDA ÖNDER, ÇATI KAHRAMAN

Tüketici Temelli Marka Değerinin Ağizdan Ağza Pazarlamaya Etkisi

YAZGAN HALİL İBRAHİM, KETHÜDA ÖNDER, ÇATI KAHRAMAN Makale Uluslararası

237 - 252

2013 1

Dengeli Ölçüm Kartı nın Balanced Scorecard Hastane İşletmelerinde Uygulanması Örnek Olay Çalışması

Uluslararası - Hakemli

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt : 27, Sayi : 4

Makale Uluslararası YILDIZ MEHMET SELAMİ, KETHÜDA ÖNDER, KURUTKAN MEHMET NURULLAH

Dengeli Ölçüm Kartı nın Balanced Scorecard Hastane İşletmelerinde Uygulanması Örnek Olay Çalışması

YILDIZ MEHMET SELAMİ, KETHÜDA ÖNDER, KURUTKAN MEHMET NURULLAH Makale Uluslararası

90 - 109

2021

Turizm Pazarlamasında Dijital Dönüşüm

Uluslararası - Bilimsel Kitap

Gazi Kitapevi, 2021, ISBN: 978-625-7530-04-0

Kitap Bilimsel Kitap KETHÜDA ÖNDER

Turizm Pazarlamasında Dijital Dönüşüm

KETHÜDA ÖNDER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2020

Tüketim Yaklaşımları (Kavramlar, Davranışlar, Uygulamalar)

Uluslararası - Bilimsel Kitap

Beta, 2020, ISBN: 978-605-242-721-7

Kitap Bilimsel Kitap AKTAN MURAT,KETHÜDA ÖNDER

Tüketim Yaklaşımları (Kavramlar, Davranışlar, Uygulamalar)

AKTAN MURAT,KETHÜDA ÖNDER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2020

ETİK PAZARLAMA: DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİKLERİ

Uluslararası - Bilimsel Kitap

Gazi Kitapevi, 2020, ISBN: 978-625-7216-13-5

Kitap Bilimsel Kitap KETHÜDA ÖNDER

ETİK PAZARLAMA: DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİKLERİ

KETHÜDA ÖNDER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2020

Marka Külliyatı

Uluslararası - Bilimsel Kitap

Nobel Yayıncılık, 2020, ISBN: 978-625-439-026-5

Kitap Bilimsel Kitap KETHÜDA ÖNDER

Marka Külliyatı

KETHÜDA ÖNDER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Improving Marketing Strategies for Private Label Products

Uluslararası - Bilimsel Kitap

IGI Global, 2019, ISBN: 9781799802570

Kitap Bilimsel Kitap KETHÜDA ÖNDER

Improving Marketing Strategies for Private Label Products

KETHÜDA ÖNDER Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2018 Ara 31

Differentiating Universities through Brand Positioning Strategies and Its Association with Ranking

Uluslararası - Özet bildiri

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018) , 11.10.2018 - 13.10.2018

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

Differentiating Universities through Brand Positioning Strategies and Its Association with Ranking

KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018 Ara 31

The Determinants of Countries’ Academic Attractiveness for Higher Education

Uluslararası - Özet bildiri

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018) , 11.10.2018 - 13.10.2018

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

The Determinants of Countries’ Academic Attractiveness for Higher Education

KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018 Nis 29

Ekonomi Sınıfı Müşterilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Hava Yolu İşletmeleri İş Modellerine Göre Karşılaştırılması

Uluslararası - Tam metin bildiri

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , 28.04.2018 - 29.04.2018

Bildiri Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF, DİL EMRE, KETHÜDA ÖNDER

Ekonomi Sınıfı Müşterilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Hava Yolu İşletmeleri İş Modellerine Göre Karşılaştırılması

ÖNCÜ MEHMET AKİF, DİL EMRE, KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Ara 28

The Effect of Product Development on Sales Revenues a Case Study On An SME Operating in the Software Sector

Uluslararası - Tam metin bildiri

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 , 7.09.2017 - 9.09.2017

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER

The Effect of Product Development on Sales Revenues a Case Study On An SME Operating in the Software Sector

KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Kas 30

Oda Üyelerinin Memnuniyetini Etkileyen Faaliyetlerin Belirlenmesi: Akçakoca Ticaret Ve Sanayi Odası Örneği

Uluslararası - Tam metin bildiri

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP’17) , 17.11.2017 - 18.11.2017

Bildiri Uluslararası ÖNCÜ MEHMET AKİF, KETHÜDA ÖNDER, PEZVANT MEHMET NAZIM

Oda Üyelerinin Memnuniyetini Etkileyen Faaliyetlerin Belirlenmesi: Akçakoca Ticaret Ve Sanayi Odası Örneği

ÖNCÜ MEHMET AKİF, KETHÜDA ÖNDER, PEZVANT MEHMET NAZIM Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Eki 02

Kişisel Satışta Etik Olmayan Davranışların Satış Performansına Etkisi

Ulusal - Tam metin bildiri

22.Pazarlama Kongresi , 28.09.2017 - 30.09.2017

Bildiri Ulusal KETHÜDA ÖNDER,YILDIRIM YILDIRIM

Kişisel Satışta Etik Olmayan Davranışların Satış Performansına Etkisi

KETHÜDA ÖNDER,YILDIRIM YILDIRIM Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Eki 01

Satış Temsilcilerinin Müşteri ve Satış Yönlülüklerinin Maaş Şekillerine ve Satış Eğitimlerine Göre Analizi

Uluslararası - Özet bildiri

Internatıonal Congress On Management Economıcs And Busıness , 7.09.2017 - 9.09.2017

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

Satış Temsilcilerinin Müşteri ve Satış Yönlülüklerinin Maaş Şekillerine ve Satış Eğitimlerine Göre Analizi

KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Haz 30

TÜKETİCİLERİN DEĞERLERİNİN VE YAŞAM TARZLARININ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ ZİYARET ETME SIKLIĞINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası - Tam metin bildiri

Global Business Research Congress (GBRC) , 24.05.2017 - 25.05.2017

Bildiri Uluslararası YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER

TÜKETİCİLERİN DEĞERLERİNİN VE YAŞAM TARZLARININ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ ZİYARET ETME SIKLIĞINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 Haz 30

OTOMOBİL YETKİLİ SERVİSLERİNDE SUNULAN SATIŞ SONRASI HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİN BAŞKALARINA TAVSİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası - Tam metin bildiri

Global Business Research Congress (GBRC) , 24.05.2017 - 25.05.2017

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER,AĞRAŞ SÜLEYMAN,Öznur Karayel

OTOMOBİL YETKİLİ SERVİSLERİNDE SUNULAN SATIŞ SONRASI HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİN BAŞKALARINA TAVSİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KETHÜDA ÖNDER,AĞRAŞ SÜLEYMAN,Öznur Karayel Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 May 30

Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği

Uluslararası - Tam metin bildiri

Global Business Research Congress (GBRC) , 24.05.2017 - 25.05.2017

Bildiri Uluslararası YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER

Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği

YILDIRIM YILDIRIM,KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017 May 24

The Effect of Satisfaction from After-Sales Services Provided in Authorized Automobile Services on Recommendations to other Customers

Uluslararası - Tam metin bildiri

Global Business Research Congress (GBRC) , 24.05.2017 - 25.01.2018

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER, AĞRAŞ SÜLEYMAN, KARAYEL ÖZNUR

The Effect of Satisfaction from After-Sales Services Provided in Authorized Automobile Services on Recommendations to other Customers

KETHÜDA ÖNDER, AĞRAŞ SÜLEYMAN, KARAYEL ÖZNUR Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2016 Ara 12

Üniversitelerin Stratejik Planlarının Girişimci Üniversite Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası - Tam metin bildiri

Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler; Değişime Ayak Uydurma Kongresi , 12.04.2016 - 13.04.2016

Bildiri Uluslararası ÇATI KAHRAMAN,BİLGİN YUSUF,BÜŞRA KESİCİ,KETHÜDA ÖNDER

Üniversitelerin Stratejik Planlarının Girişimci Üniversite Bağlamında İncelenmesi

ÇATI KAHRAMAN,BİLGİN YUSUF,BÜŞRA KESİCİ,KETHÜDA ÖNDER Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2016 Haz 06

Otel İşletmelerinde Satış Yönlülüğün Müşteri ve Finansal Performansa Etkisi

Uluslararası - Tam metin bildiri

3rd International Congress of Tourism & Management Researches – 2016 , 20.05.2016 - 22.05.2016

Bildiri Uluslararası KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF

Otel İşletmelerinde Satış Yönlülüğün Müşteri ve Finansal Performansa Etkisi

KETHÜDA ÖNDER,BİLGİN YUSUF Bildiri Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2015 Eki 30

Otel İşletmelerinin Dağıtım Türlerinin Karlılığa ve Doluluk Oranına Göre Değerlendirilmesi Akçakoca da Bir Araştırma

Ulusal - Tam metin bildiri

Uluslal Hakemli Kongre , 12.11.2015 - 15.11.2015

Bildiri Ulusal KETHÜDA ÖNDER,FAİKOĞLU SEYDA

Otel İşletmelerinin Dağıtım Türlerinin Karlılığa ve Doluluk Oranına Göre Değerlendirilmesi Akçakoca da Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER,FAİKOĞLU SEYDA Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 Eki 18

Baskilli Satışın Pozitif Ağızdan Ağza Pazarlama İletişimine Etkisi: Kapalı Çarşıdan Alışveriş Yapan Turistler Üzerinde Bir Araştırma

Ulusal - Tam metin bildiri

17. Ulusal Pazarlama Kongresi , 18.10.2012 - 21.10.2012

Bildiri Ulusal KETHÜDA ÖNDER

Baskilli Satışın Pozitif Ağızdan Ağza Pazarlama İletişimine Etkisi: Kapalı Çarşıdan Alışveriş Yapan Turistler Üzerinde Bir Araştırma

KETHÜDA ÖNDER Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2012 May 30

İstanbul Kapalı Çarşı ile İlgili Turistlerin Etik Algısı

Ulusal - Tam metin bildiri

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi , 10.05.2012

Bildiri Ulusal ÇATI KAHRAMAN, KETHÜDA ÖNDER, ŞAHİN ÖZNUR

İstanbul Kapalı Çarşı ile İlgili Turistlerin Etik Algısı

ÇATI KAHRAMAN, KETHÜDA ÖNDER, ŞAHİN ÖZNUR Bildiri Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

Bartın - 52

EBSCO Host, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.