DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.08

OKU

İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dersi, Tek-Çift Ders Sınav Soruları

12.10.2021, Salı

9193

İŞLETMELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DERSİ, TEK-ÇİFT DERS SINAV SORULARI

NOT: Aşağıdaki soruları cevaplandırıp, cevaplarınız Word veya PDF formatında  "erdemakdemir@duzce.edu.tr" adresine gönderiniz.

1. Sigorta primine tabi olan ve olmayan kazanç türleri hakkında bilgi veriniz. (25 puan)

2. 5510 sayılı Kanuna göre "sigortalılığın başlangıcı" hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. (20 puan)

3. 5510 sayılı Kanun'da, "işveren" ve "işyeri" hakkındaki düzenlemeleri  ayrıntılı olarak yazınız. (40 puan)

4. Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Nasıl uygulanır? Kısaca bilgi veriniz. (15 puan)