DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2022 3

İSMET İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TEKKELER VE TÜRBELER (1938-1950)

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Cilt : , Sayi : 101

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İSMET İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TEKKELER VE TÜRBELER (1938-1950)

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

375 - 420

2021 6

TEKKELERİN KAPATILMASI VE TASFİYESİ SÜRECİ (1925- 1938)

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü ve HACI BEKTAŞ VELİ Araştırma Dergisi, Cilt : 98, Sayi :

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

TEKKELERİN KAPATILMASI VE TASFİYESİ SÜRECİ (1925- 1938)

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

217 - 244

2019 1

doğuş

Uluslararası - Hakemli

JUHIS, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

doğuş

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

-

2019 12

İspanya İç Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Türk Basınındaki Yansımaları (1936)

Uluslararası - Hakemli

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt : 6, Sayi : 4

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,Karabulut Murat Sıtkı

İspanya İç Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Türk Basınındaki Yansımaları (1936)

DOKUYAN SABİT,Karabulut Murat Sıtkı Makale Uluslararası

1886 - 1915

2018 1

Eğitim, Devletçilik ve Parti Projesi Olarak Halkevi ve Halkodaları

Uluslararası - Hakemli

ASOS Journal, Cilt : , Sayi : 64

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Eğitim, Devletçilik ve Parti Projesi Olarak Halkevi ve Halkodaları

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

81 - 95

2018 12

Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1983)

Uluslararası - Hakemli

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 4

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,NARBAHÇE RUKEN

Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1983)

DOKUYAN SABİT,NARBAHÇE RUKEN Makale Uluslararası

2899 - 2925

2017 12

1950 Yılında Çıkarılan Genel Af ve Yansımaları

Uluslararası - Hakemli

Turan, Cilt : 9, Sayi : 36

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,Tekin Ahmet Coşkun

1950 Yılında Çıkarılan Genel Af ve Yansımaları

DOKUYAN SABİT,Tekin Ahmet Coşkun Makale Uluslararası

691 - 701

2016 10

1945 Yılında Çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Kanunun 1950 Yılına Kadarki Uygulamaları

Ulusal - Hakemli

Erciyes, Cilt : 39, Sayi : 466

Makale Ulusal DOKUYAN SABİT,ALTUNCUOĞLU NESLİHAN

1945 Yılında Çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Kanunun 1950 Yılına Kadarki Uygulamaları

DOKUYAN SABİT,ALTUNCUOĞLU NESLİHAN Makale Ulusal

14 - 19

2016 7

Soyadı Kanunu ve Kanunun Uygulanma Süreci

Uluslararası - Hakemli

Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt : 31, Sayi : 1

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Soyadı Kanunu ve Kanunun Uygulanma Süreci

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

129 - 166

2015 7

Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu ya Göçleri

Ulusal - Hakemli

Yeni Türkiye, Cilt : 4, Sayi : 69

Makale Ulusal DOKUYAN SABİT

Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu ya Göçleri

DOKUYAN SABİT Makale Ulusal

4154 - 4162

2014 12

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye de Ekonominin ve İktidarın Temel Dayanağı Milli Korunma Kanunu

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Cilt : 6, Sayi : 31

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,ÖZÇELİK FATİH

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye de Ekonominin ve İktidarın Temel Dayanağı Milli Korunma Kanunu

DOKUYAN SABİT,ÖZÇELİK FATİH Makale Uluslararası

113 - 142

2014 12

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası - Hakemli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : 15, Sayi : 2

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

23 - 55

2014 6

Çok Partili Hayata Geçişte Önemli Bir Adım: Demokrat Parti’xxnin Kuruluşu

Uluslararası - Hakemli

ASOS Journal, Cilt : 2, Sayi : 2/1

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Çok Partili Hayata Geçişte Önemli Bir Adım: Demokrat Parti’xxnin Kuruluşu

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

151 - 169

2014 6

Bolu Halkevi ve Faaliyetleri

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 9, Sayi : 4

Makale Uluslararası ÖZÇELİK FATİH,DOKUYAN SABİT

Bolu Halkevi ve Faaliyetleri

ÖZÇELİK FATİH,DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

877 - 900

2014 9

Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi Süreç ve Tartışmalar

Uluslararası - Hakemli

History Studies International Journal of History, Cilt : 6, Sayi : Volume 6 Issue 5

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi Süreç ve Tartışmalar

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

131 - 156

2013 12

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği nin Türkiye den İstekleri

Uluslararası - Hakemli

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt : 9, Sayi : 18

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği nin Türkiye den İstekleri

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

119 - 135

2013 7

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı ve Ekmek Karnesi

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 8, Sayi : 5

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı ve Ekmek Karnesi

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

193 - 210

2011 6

I Büyük Millet Meclisi nde Kayseri Mebusları ve Milli Mücadeledeki Etkinlikleri

Ulusal - Hakemli

Erciyes Ünivetrsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt : 1, Sayi : 30

Makale Ulusal DOKUYAN SABİT

I Büyük Millet Meclisi nde Kayseri Mebusları ve Milli Mücadeledeki Etkinlikleri

DOKUYAN SABİT Makale Ulusal

327 - 349

2010 3

Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

Uluslararası - Hakemli

History Studies International Journal of History, Cilt : 2, Sayi : 1

Makale Uluslararası SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT

Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

238 - 259

2022 3

İSMET İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TEKKELER VE TÜRBELER (1938-1950)

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Cilt : , Sayi : 101

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İSMET İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TEKKELER VE TÜRBELER (1938-1950)

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

375 - 420

2021 6

TEKKELERİN KAPATILMASI VE TASFİYESİ SÜRECİ (1925- 1938)

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü ve HACI BEKTAŞ VELİ Araştırma Dergisi, Cilt : 98, Sayi :

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

TEKKELERİN KAPATILMASI VE TASFİYESİ SÜRECİ (1925- 1938)

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

217 - 244

2019 1

doğuş

Uluslararası - Hakemli

JUHIS, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

doğuş

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

-

2019 12

İspanya İç Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Türk Basınındaki Yansımaları (1936)

Uluslararası - Hakemli

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt : 6, Sayi : 4

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,Karabulut Murat Sıtkı

İspanya İç Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Türk Basınındaki Yansımaları (1936)

DOKUYAN SABİT,Karabulut Murat Sıtkı Makale Uluslararası

1886 - 1915

2018 1

Eğitim, Devletçilik ve Parti Projesi Olarak Halkevi ve Halkodaları

Uluslararası - Hakemli

ASOS Journal, Cilt : , Sayi : 64

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Eğitim, Devletçilik ve Parti Projesi Olarak Halkevi ve Halkodaları

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

81 - 95

2018 12

Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1983)

Uluslararası - Hakemli

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt : 7, Sayi : 4

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,NARBAHÇE RUKEN

Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1983)

DOKUYAN SABİT,NARBAHÇE RUKEN Makale Uluslararası

2899 - 2925

2017 12

1950 Yılında Çıkarılan Genel Af ve Yansımaları

Uluslararası - Hakemli

Turan, Cilt : 9, Sayi : 36

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,Tekin Ahmet Coşkun

1950 Yılında Çıkarılan Genel Af ve Yansımaları

DOKUYAN SABİT,Tekin Ahmet Coşkun Makale Uluslararası

691 - 701

2016 7

Soyadı Kanunu ve Kanunun Uygulanma Süreci

Uluslararası - Hakemli

Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt : 31, Sayi : 1

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Soyadı Kanunu ve Kanunun Uygulanma Süreci

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

129 - 166

2014 12

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye de Ekonominin ve İktidarın Temel Dayanağı Milli Korunma Kanunu

Uluslararası - Hakemli

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Cilt : 6, Sayi : 31

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT,ÖZÇELİK FATİH

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye de Ekonominin ve İktidarın Temel Dayanağı Milli Korunma Kanunu

DOKUYAN SABİT,ÖZÇELİK FATİH Makale Uluslararası

113 - 142

2014 12

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası - Hakemli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : 15, Sayi : 2

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

23 - 55

2014 6

Çok Partili Hayata Geçişte Önemli Bir Adım: Demokrat Parti’xxnin Kuruluşu

Uluslararası - Hakemli

ASOS Journal, Cilt : 2, Sayi : 2/1

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Çok Partili Hayata Geçişte Önemli Bir Adım: Demokrat Parti’xxnin Kuruluşu

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

151 - 169

2014 6

Bolu Halkevi ve Faaliyetleri

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 9, Sayi : 4

Makale Uluslararası ÖZÇELİK FATİH,DOKUYAN SABİT

Bolu Halkevi ve Faaliyetleri

ÖZÇELİK FATİH,DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

877 - 900

2014 9

Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi Süreç ve Tartışmalar

Uluslararası - Hakemli

History Studies International Journal of History, Cilt : 6, Sayi : Volume 6 Issue 5

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi Süreç ve Tartışmalar

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

131 - 156

2013 12

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği nin Türkiye den İstekleri

Uluslararası - Hakemli

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt : 9, Sayi : 18

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği nin Türkiye den İstekleri

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

119 - 135

2013 7

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı ve Ekmek Karnesi

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 8, Sayi : 5

Makale Uluslararası DOKUYAN SABİT

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı ve Ekmek Karnesi

DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

193 - 210

2010 3

Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

Uluslararası - Hakemli

History Studies International Journal of History, Cilt : 2, Sayi : 1

Makale Uluslararası SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT

Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT Makale Uluslararası

238 - 259

2022

BİR ÖMÜR TARİH (Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na Armağan)

Ulusal - Bilimsel Kitap

Gaye Kitabevi, 2022, ISBN: 978-975-2406-42-1

Kitap Bilimsel Kitap TEKİN AHMET COŞKUN, DOKUYAN SABİT

BİR ÖMÜR TARİH (Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na Armağan)

TEKİN AHMET COŞKUN, DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

atatürk

Uluslararası - Bilimsel Kitap

ideal kültür, 2019, ISBN: 978605

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

atatürk

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Uluslararası - Bilimsel Kitap

İdeal Kültür Yayıncılık, 2019, ISBN: 978-605-2101-76-6

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Ana Hatları İle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası(1960-1971)

Ulusal - Bilimsel Kitap

İmaj Yayınevi, 2019, ISBN: 978-605-7905-34-5

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası(1960-1971)

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2018

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Uluslararası - Bilimsel Kitap

İdeal Kültür Yayıncılık, 2018, ISBN: 9786052101094

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2018

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II

Uluslararası - Bilimsel Kitap

İdeal Kültür Yayıncılık, 2018, ISBN: 978-605-2101-24-7

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2017

Düzce de Tarih, Kültür ve Sanat

Ulusal - Bilimsel Kitap

Gaye Kitabevi, 2017, ISBN: 978-605-4133-15-4

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Düzce de Tarih, Kültür ve Sanat

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2016

Fatih Sultan Mehmet Han ve Dönemi

Ulusal - Bilimsel Kitap

Gaye Kitabevi, 2016, ISBN: 978-605-66006-4-7

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

Fatih Sultan Mehmet Han ve Dönemi

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2014

Profesör Dr Mustafa Keskin Armağanı

Uluslararası - Bilimsel Kitap

İdeal Kültür Yayıncılık, 2014, ISBN: 978-605-5729-59-2

Kitap Bilimsel Kitap KESKİN MUSTAFA,DOKUYAN SABİT

Profesör Dr Mustafa Keskin Armağanı

KESKİN MUSTAFA,DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

1945 1950 Yılları Arasında Türkiye Eğitim Sosyo Kültürel Yapı Ekonomi Din Askeri Yapı ve Basın

Ulusal - Bilimsel Kitap

IQ Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-975-255-372-9

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

1945 1950 Yılları Arasında Türkiye Eğitim Sosyo Kültürel Yapı Ekonomi Din Askeri Yapı ve Basın

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

1945 1950 Yılları Arasında Türkiye Dış Politika İç Politika

Ulusal - Bilimsel Kitap

IQ Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-975-255-371-2

Kitap Bilimsel Kitap DOKUYAN SABİT

1945 1950 Yılları Arasında Türkiye Dış Politika İç Politika

DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

Kayseri Ansiklopedisi

Ulusal - Ansiklopedi Maddesi

Ülke Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-975-8046-95-9

Kitap Ansiklopedi Maddesi DOKUYAN SABİT

Kayseri Ansiklopedisi

DOKUYAN SABİT Kitap Ansiklopedi Maddesi

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2013

Kıbrıs ve 6 7 Eylül Olayları

Ulusal - Bilimsel Kitap

IQ Yayıncılık, 2013, ISBN: 978-975-255-300-2

Kitap Bilimsel Kitap SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT

Kıbrıs ve 6 7 Eylül Olayları

SAKİN SERDAR, DOKUYAN SABİT Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2021

Uluslararası

Dergi - Editör

Journal of Universal History Studies, Dergipark, 2021

Editör Uluslararası DOKUYAN SABİT

Editör

DOKUYAN SABİT Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018

Uluslararası

Dergi - Editör

Journal Of Universal History Studies, DergiPark, 2018

Editör Uluslararası DOKUYAN SABİT

Editör

DOKUYAN SABİT Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018

Uluslararası

Dergi -

Muhakeme Dergisi, DergiPark, 2018

Editör Uluslararası DOKUYAN SABİT

DOKUYAN SABİT Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018

Ulusal

Kitap - Editör

1840-1841 Akçakoca Nüfus Defteri, Babil, 2018

Editör Ulusal DOKUYAN SABİT

Editör

DOKUYAN SABİT Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2015

Ulusal

Kitap - Editör

Çanakkale Zaferi nin Yüzüncü Yıldönümünde Düzce Şehitleri, Kayhan Matbaacılık, 2015

Editör Ulusal DOKUYAN SABİT

Editör

DOKUYAN SABİT Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

Ankara - 52

Endekste taranmıyor, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Ulusal  

Dergi

  Yayın Hakemliği Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

- 52

EBSCO, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

- 52

İndex İslamicus, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

- 52

MLA, İndex İslamicus, Sayı: 2

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

- 52

İndex Copernicus, Sayı: 2

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2016

Dergi

Karabük - 52

ULAKBİM, MLA, DOAJ, EBSCO, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.