DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2010 Ocak

Performance and emission evaluation of a compression ignition engine using a biodiesel (apricot seed kernel oil methyl ester) and its blends with diesel fuel

Duzce - TÜRKİYE

BIOMASS & BIOENERGY, Cilt : 34, Sayi : 1

Makale Uluslararası GÜMÜŞ METİN,KAŞİFOĞLU SADIK

Performance and emission evaluation of a compression ignition engine using a biodiesel (apricot seed kernel oil methyl ester) and its blends with diesel fuel

GÜMÜŞ METİN,KAŞİFOĞLU SADIK Makale Uluslararası

134