DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.03

YAYINLAR

YAYIN LİSTESİ
TARİHE GÖRE
2021 2

AŞK AND INKILAP IN THE POETRY OF NAZIM HIKMET AND FAIZ AHMAD FAIZ

Uluslararası - Hakemli

n Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 21, Sayi : 76

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

AŞK AND INKILAP IN THE POETRY OF NAZIM HIKMET AND FAIZ AHMAD FAIZ

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

22 - 32

2019 4

“GURBET KUŞLARI” ADLI ESERDE GÖÇ KURAMLARININ İZİNİ SÜRMEK

Ulusal - Hakemli

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

“GURBET KUŞLARI” ADLI ESERDE GÖÇ KURAMLARININ İZİNİ SÜRMEK

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2019 7

TUTUNAMAYANLAR ROMANINA SOSYOPOLİTİK BİR BAKIŞI

Uluslararası - Hakemli

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

TUTUNAMAYANLAR ROMANINA SOSYOPOLİTİK BİR BAKIŞI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 7

Bosnalı Kadın Şairlerin Gözünden Savaşa Bakmak

Uluslararası - Hakemli

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Bosnalı Kadın Şairlerin Gözünden Savaşa Bakmak

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 8

YAKUP KADRİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN İSTANBUL VE İSTANBUL MESELELERİ

Ulusal - Hakemli

The Journal of Academic Social Science, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

YAKUP KADRİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN İSTANBUL VE İSTANBUL MESELELERİ

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2019 8

SİSLER BULVARI’NDA MEKÂN/SIZLIK ALGISI

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SİSLER BULVARI’NDA MEKÂN/SIZLIK ALGISI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 9

NABİZADE NAZIM’IN HİKÂYELERİNDE AŞKIN HÂLLERİ

Ulusal - Hakemli

Turkish Studies Language and Literature, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

NABİZADE NAZIM’IN HİKÂYELERİNDE AŞKIN HÂLLERİ

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2019 9

Temelinden Çatlayan Ev: Korkuyu Beklerken

Uluslararası - Hakemli

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Temelinden Çatlayan Ev: Korkuyu Beklerken

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2018 10

Necati Cumalı’nın Susuz Yaz adlı Hikâyesinde Yapı ve İzlek

Ulusal - Hakemli

The Journal of Social Science (TJSS), Cilt : 1, Sayi : 4

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

Necati Cumalı’nın Susuz Yaz adlı Hikâyesinde Yapı ve İzlek

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

160 - 175

2018 12

PSİKANALİTİK BİR OKUMA: MURTAZA

Uluslararası - Hakemli

The Journal of Academic Social Science, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

PSİKANALİTİK BİR OKUMA: MURTAZA

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2016 12

Ben Kadınım Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanına İzdüşümü

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 11, Sayi : 20

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Ben Kadınım Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanına İzdüşümü

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

41 - 66

2016 5

AYNI TOPRAKLARDAN FARKLI EDEBİYATLARA FÜRUZAN’IN VE İVO ANDRİÇİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK OLMAK

Uluslararası - Hakemli

HİKMET - Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

AYNI TOPRAKLARDAN FARKLI EDEBİYATLARA FÜRUZAN’IN VE İVO ANDRİÇİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK OLMAK

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2016 8

Bosna Hersek te Türkçe Basın Tarik

Uluslararası - Hakemli

, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of İnternational Social Reserch, Cilt : 9, Sayi : 45

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Bosna Hersek te Türkçe Basın Tarik

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

112 - 119

2016 9

Bosna Hersek te Türkçe Basın Muallim

Ulusal - Hakemli

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (TAED), Cilt : , Sayi : 57

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

Bosna Hersek te Türkçe Basın Muallim

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

1791 - 1808

2015 12

SEVDALİNKA VE TÜRKÜLERDE SEVGİLİ VE AŞK ALGISI

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SEVDALİNKA VE TÜRKÜLERDE SEVGİLİ VE AŞK ALGISI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2015 9

TRAVNİK GÜNLÜĞÜ VE KADI KÖSE ADLI ROMANLARIN PENCERESİNDEN OSMANLI-MÜSLÜMAN DÜNYASINA BAKIŞ

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

TRAVNİK GÜNLÜĞÜ VE KADI KÖSE ADLI ROMANLARIN PENCERESİNDEN OSMANLI-MÜSLÜMAN DÜNYASINA BAKIŞ

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 2

SAİT FAİK VE MİLJENKO JERGOVİÇ’İN HİKAYELERİNDE ÇEVRESEL ETMENLERİN ANLAMSALLIĞI

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SAİT FAİK VE MİLJENKO JERGOVİÇ’İN HİKAYELERİNDE ÇEVRESEL ETMENLERİN ANLAMSALLIĞI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 5

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI OLARAK OKUMAK

Uluslararası - Hakemli

HİKMET - ULUSLARARASI HAKEMLİ İLMİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI OLARAK OKUMAK

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 6

IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 7

Erendiz Atasü’nün “Dağın Öteki Yüzü” Adlı Romanında Vicdan ve Nefise Öğretmenler

Ulusal - Hakemsiz

Roman Kahramanları, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

Erendiz Atasü’nün “Dağın Öteki Yüzü” Adlı Romanında Vicdan ve Nefise Öğretmenler

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2012 9

THE GEOGRAPHY OF WOMEN IN AYSE KULIN’S SEVDALINKA

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

THE GEOGRAPHY OF WOMEN IN AYSE KULIN’S SEVDALINKA

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2011 1

BOŞNAK ŞİİRİNDE İSTANBUL

Ulusal - Hakemli

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Cilt : , Sayi :

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

BOŞNAK ŞİİRİNDE İSTANBUL

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2011 1

Tarih Boyunca Kadın ve Türk Edebiyatında Değişen Kadın İmgesi

Ulusal - Hakemsiz

Köprü, Cilt : , Sayi : 113

Makale Ulusal BAYRAM SİBEL

Tarih Boyunca Kadın ve Türk Edebiyatında Değişen Kadın İmgesi

BAYRAM SİBEL Makale Ulusal

-

2021 2

AŞK AND INKILAP IN THE POETRY OF NAZIM HIKMET AND FAIZ AHMAD FAIZ

Uluslararası - Hakemli

n Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : 21, Sayi : 76

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

AŞK AND INKILAP IN THE POETRY OF NAZIM HIKMET AND FAIZ AHMAD FAIZ

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

22 - 32

2019 7

TUTUNAMAYANLAR ROMANINA SOSYOPOLİTİK BİR BAKIŞI

Uluslararası - Hakemli

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

TUTUNAMAYANLAR ROMANINA SOSYOPOLİTİK BİR BAKIŞI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 7

Bosnalı Kadın Şairlerin Gözünden Savaşa Bakmak

Uluslararası - Hakemli

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Bosnalı Kadın Şairlerin Gözünden Savaşa Bakmak

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 8

SİSLER BULVARI’NDA MEKÂN/SIZLIK ALGISI

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SİSLER BULVARI’NDA MEKÂN/SIZLIK ALGISI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2019 9

Temelinden Çatlayan Ev: Korkuyu Beklerken

Uluslararası - Hakemli

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Temelinden Çatlayan Ev: Korkuyu Beklerken

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2018 12

PSİKANALİTİK BİR OKUMA: MURTAZA

Uluslararası - Hakemli

The Journal of Academic Social Science, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

PSİKANALİTİK BİR OKUMA: MURTAZA

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2016 12

Ben Kadınım Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanına İzdüşümü

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : 11, Sayi : 20

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Ben Kadınım Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanına İzdüşümü

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

41 - 66

2016 5

AYNI TOPRAKLARDAN FARKLI EDEBİYATLARA FÜRUZAN’IN VE İVO ANDRİÇİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK OLMAK

Uluslararası - Hakemli

HİKMET - Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

AYNI TOPRAKLARDAN FARKLI EDEBİYATLARA FÜRUZAN’IN VE İVO ANDRİÇİN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK OLMAK

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2016 8

Bosna Hersek te Türkçe Basın Tarik

Uluslararası - Hakemli

, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of İnternational Social Reserch, Cilt : 9, Sayi : 45

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

Bosna Hersek te Türkçe Basın Tarik

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

112 - 119

2015 12

SEVDALİNKA VE TÜRKÜLERDE SEVGİLİ VE AŞK ALGISI

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SEVDALİNKA VE TÜRKÜLERDE SEVGİLİ VE AŞK ALGISI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2015 9

TRAVNİK GÜNLÜĞÜ VE KADI KÖSE ADLI ROMANLARIN PENCERESİNDEN OSMANLI-MÜSLÜMAN DÜNYASINA BAKIŞ

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

TRAVNİK GÜNLÜĞÜ VE KADI KÖSE ADLI ROMANLARIN PENCERESİNDEN OSMANLI-MÜSLÜMAN DÜNYASINA BAKIŞ

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 2

SAİT FAİK VE MİLJENKO JERGOVİÇ’İN HİKAYELERİNDE ÇEVRESEL ETMENLERİN ANLAMSALLIĞI

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

SAİT FAİK VE MİLJENKO JERGOVİÇ’İN HİKAYELERİNDE ÇEVRESEL ETMENLERİN ANLAMSALLIĞI

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 5

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI OLARAK OKUMAK

Uluslararası - Hakemli

HİKMET - ULUSLARARASI HAKEMLİ İLMİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI OLARAK OKUMAK

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2014 6

IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER

Uluslararası - Hakemli

Turkish Studies, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2012 9

THE GEOGRAPHY OF WOMEN IN AYSE KULIN’S SEVDALINKA

Uluslararası - Hakemli

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Cilt : , Sayi :

Makale Uluslararası BAYRAM SİBEL

THE GEOGRAPHY OF WOMEN IN AYSE KULIN’S SEVDALINKA

BAYRAM SİBEL Makale Uluslararası

-

2021

Haydi Türkçe Öğrenelim

Ulusal - Ders Kitabı

Numl Üniversitesi, 2021, ISBN: 0000

Kitap Ders Kitabı BAYRAM SİBEL

Haydi Türkçe Öğrenelim

BAYRAM SİBEL Kitap Ders Kitabı

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2021

Lisans Müfredat Programı

Ulusal - Bilimsel Kitap

Numl Üniversitesi, 2021, ISBN: 0000

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

Lisans Müfredat Programı

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

ABDULLAH ZÜHDÜ’NÜN HAYATI-ESERLERİ-HİKAYECİLİĞİ

Uluslararası - Bilimsel Kitap

KRİTER YAYINEVİ, 2019, ISBN: 978-605-69802-8-2

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

ABDULLAH ZÜHDÜ’NÜN HAYATI-ESERLERİ-HİKAYECİLİĞİ

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Türk Romanında Kadın 1980-2000)

Uluslararası - Bilimsel Kitap

KRİTER YAYINEVİ, 2019, ISBN: 978-605-69802-0-6

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

Türk Romanında Kadın 1980-2000)

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Prof. Dr. HİDAYET KEMAL BAYATLI HATIRA KİTABI

Uluslararası - Bilimsel Kitap

Şenyıldız Yayıncılık, 2019, ISBN: 978-975-6849-78-1

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

Prof. Dr. HİDAYET KEMAL BAYATLI HATIRA KİTABI

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

BİR ARA NESİL HİKAYECİSİ ABDULLAH ZÜHDÜ HAYATI-ESELERİ-HİKAYECLİĞİ

Uluslararası - Bilimsel Kitap

KRİTER YAYINEVİ, 2019, ISBN: 978-605-69802-8-2

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

BİR ARA NESİL HİKAYECİSİ ABDULLAH ZÜHDÜ HAYATI-ESELERİ-HİKAYECLİĞİ

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2016

History, Literature and Society: Selected Articles

Uluslararası - Bilimsel Kitap

AGP Academic Research., 2016, ISBN: 978-605-83281-2-9

Kitap Bilimsel Kitap BAYRAM SİBEL

History, Literature and Society: Selected Articles

BAYRAM SİBEL Kitap Bilimsel Kitap

Detaylı kitap bilgisi bulunamadı.

2019

Ulusal

Kitap - Editör

ATTİLA İLHAN SEMPOZYUM KİTABI, İPEKYOLU MATBAACILIK, 2019

Editör Ulusal BAYRAM SİBEL

Editör

BAYRAM SİBEL Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2019

Uluslararası

Kitap - Editör

BOSNA’NIN ÇAĞDAŞ GERÇEĞİ, PLANJAX SARAYBOSNA, 2019

Editör Uluslararası BAYRAM SİBEL

Editör

BAYRAM SİBEL Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018

Uluslararası

Kitap - Editör

I. Uluslararası Türk Dili Çalıştayı Kitabı, Düzce Üniversitesi Yayınları, 2018

Editör Uluslararası BAYRAM SİBEL

Editör

BAYRAM SİBEL Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2018

Ulusal

Kitap - Editör

Aşık Bektaş Kaymaz - Hayatı ve Eserleri, Müzik Eğitimi Yayınları, 2018

Editör Ulusal BAYRAM SİBEL

Editör

BAYRAM SİBEL Editör Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2013

Uluslararası

- Editör

MEZARDAKİ GÖZYAŞI, BOŞNİYACİ NEW YORK, 2013

Editör Uluslararası BAYRAM SİBEL

Editör

BAYRAM SİBEL Editör Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2017

Dergi

ERZURUM - 52

TR DİZİN, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2016

Dergi

ERZURUM - 52

alan, Sayı: 1

Yayın Hakemliği Uluslararası  

Dergi

  Yayın Hakemliği Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2021 Nis 13

Lets Travel to Turkey

Uluslararası - Özgün

Düzenleyen : Doç. Dr. Sibel Bayram, Yer: NUML ÜNİVERSİTESİ PAKİSTAN

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 13.04.2021 - 14.04.2021

Lets Travel to Turkey

13.04.2021 - 14.04.2021 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2021 Şub 25

Turkish Red Crescent in Pakistan, Development activities of Turkish Cooperation and Coordination in Pakistan

Uluslararası - Özgün

Düzenleyen : Doç. Dr. Sibel Bayram, Yer: numl üniversitesi pakistan

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 25.02.2021 - 25.02.2021

Turkish Red Crescent in Pakistan, Development activities of Turkish Cooperation and Coordination in Pakistan

25.02.2021 - 25.02.2021 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2020 Şub 12

Turkish Folk Music

Uluslararası - Özgün

Düzenleyen : Doç. Dr. Sibel Bayram, Yer: NUML ÜNİVERSİTESİ PAKİSTAN

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 12.02.2020 - 14.02.2020

Turkish Folk Music

12.02.2020 - 14.02.2020 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2019 Eki 15

Mevlana in Turkish Culture

Uluslararası - Özgün

Düzenleyen : Doç. Dr. Sibel Bayram, Yer: NUML ÜNİVERSİTESİ PAKİSTAN

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 15.10.2019 - 16.10.2019

Mevlana in Turkish Culture

15.10.2019 - 16.10.2019 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2019 Mar 27

TÖMER’LER BULUŞUYOR

Ulusal - Karma

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM-MÜSLÜM AKDEMİR, Yer: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU

Sanatsal Faaliyet Ulusal 27.03.2019

TÖMER’LER BULUŞUYOR

27.03.2019 Sanatsal Faaliyet Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2018 Nis 30

RUANDA 1994 Anma Programı

Ulusal - Karma

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM-SALİM NIYIGENA, Yer: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONFERANS PROGRAMI

Sanatsal Faaliyet Ulusal 30.04.2018 - 30.04.2018

RUANDA 1994 Anma Programı

30.04.2018 - 30.04.2018 Sanatsal Faaliyet Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2014 Mar 24

VRIJEMA JE ZA TURSKE FİLMOVE/ TÜRK FİLMLERİ HAFTASI

Uluslararası - Karma

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM, Yer: SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 24.03.2014 - 28.03.2014

VRIJEMA JE ZA TURSKE FİLMOVE/ TÜRK FİLMLERİ HAFTASI

24.03.2014 - 28.03.2014 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2013 Mar 14

VRIJEME JE ZA TURSKE FİLMOVE/ TÜRK FİLMLERİ HAFTASI

Ulusal - Karma

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM, Yer: SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

Sanatsal Faaliyet Ulusal 14.03.2013 - 15.03.2013

VRIJEME JE ZA TURSKE FİLMOVE/ TÜRK FİLMLERİ HAFTASI

14.03.2013 - 15.03.2013 Sanatsal Faaliyet Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

2011 Nis 26

FARKLI DİLLER ORTAK DUYGULAR I (ŞİİR PROGRAMI)

Uluslararası - Özgün

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM, Yer: SARAYBOSNA BOŞNAK KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Sanatsal Faaliyet Uluslararası 26.04.2011 - 26.04.2011

FARKLI DİLLER ORTAK DUYGULAR I (ŞİİR PROGRAMI)

26.04.2011 - 26.04.2011 Sanatsal Faaliyet Uluslararası

Özet bilgisi bulunamadı.

2010 Nis 20

FARKLI DİLLER ORTAK DUYGULAR II (ŞİİR PROGRAMI)

Ulusal - Özgün

Düzenleyen : SİBEL BAYRAM, Yer: SARAYBOSNA BOŞNAK KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Sanatsal Faaliyet Ulusal 20.04.2010 - 20.04.2010

FARKLI DİLLER ORTAK DUYGULAR II (ŞİİR PROGRAMI)

20.04.2010 - 20.04.2010 Sanatsal Faaliyet Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.

1917 Ara 12

Gökkuşağı Festivali / Sazımızla Sözümüzle Gökkkuşağının Renkleri / Gösteri

Ulusal - Karma

Düzenleyen : Sibel BAYRAM - hazırlayan Müslüm Akdemir, Yer: Düzce Üniversitesi

Sanatsal Faaliyet Ulusal 12.12.1917 - 12.12.2017

Gökkuşağı Festivali / Sazımızla Sözümüzle Gökkkuşağının Renkleri / Gösteri

12.12.1917 - 12.12.2017 Sanatsal Faaliyet Ulusal

Özet bilgisi bulunamadı.