Düzce Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ BANKASI

33,108 Yayın
6,316 Yayın (WoS)
2,983 Tez
1,651 Proje
3,328 Kitap
1,007 Ödül
67,518 Atıf (WoS)
961 Araştırmacı
4,921 Sürdürülebilir Kalkınma