Doçent
Aysel Karaca
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik