Öğretim Görevlisi
Ferhan Açıkgöz
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik