Araştırma Görevlisi
Gülizar Özçelik
Birim
İşletme Fakültesi
İşletme