Doktor Öğretim Üyesi
Hacer Gülen Savaş
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik