DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
kutalmisyalcin@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3926 
İşletme Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/kutalmisyalcin 

BIO

HAKKIMDA

A. KUTALMIŞ YALÇIN, PH.D. ASSISTANT PROFESSOR OF POLITICAL SCIENCES AND INT. RELATIONS DUZCE UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE DUZCE-TURKEY E-mail: kutalmisyalcin@duzce.edu.tr PERSONAL INFORMATION , GSM : +90 0380 542 1370-3926 A. Kutalmış Yalçın 1985 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini 2009 yılında Ankara Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Yalçın, doktora derecesini 2019 yılında İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında aldı. Kariyer hayatına 2012 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde memur olarak başlayan Yalçın, akademik hayatına Düzce Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak adım attı. 2019 yılında ise aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Yalçın bu süreçte lisans seviyesinde Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Kamu Yönetimi, İdare Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İşletme Hukuku, Bitirme Projesi ve Kıymetli Evrak Hukuku derslerini, lisansüstü seviyede ise Uluslararası Güncel Gelişmeler dersini okuttu. Üniversite bünyesinde birçok birimde müdür yardımcılığı görevini ifa etti. 2021 yılında Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcılığına atanan Yalçın’ın ilgi alanları Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Hukuk, Kültürel Diplomasi ve Balkan çalışmaları üzerine kuruludur. Yalçın, hâlihazırda birçok dergide hakemlik, yayın kurulu üyeliği, editörler kurulu üyeliği ve birçok uluslararası sempozyumun bilim ve düzenleme kurulu üyeliğini yapmaktadır. Ayrıca alanıyla ilgili birçok konuda kitap, kitap bölümü, makale ve bildirisi bulunmaktadır.