Doç. Dr.
Abdullah Kutalmış Yalçın
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman