Doç. Dr.
Abdullah Kutalmış Yalçın
Birim
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yayın

13

Bildiri

8

Kitap

12

Editörlük

1

Atıf

3