Doktor Öğretim Üyesi
Tuğçe Türten Kaymaz
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik