Doktor Öğretim Üyesi
Tuğçe Türten Kaymaz
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

10

Bildiri

18

Kitap

4

Tez Danışmanlığı

4

Atıf

38