Doktor Öğretim Üyesi
Ülkü Akça Üşenti
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet