Profesör
Yılmaz Şayan
Birim
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri

Yayın

37

Bildiri

19

Kitap

2

Tez Danışmanlığı

7

Atıf

2