Doçent
Burhan Yılmaz
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

15

Bildiri

11

Kitap

4

Hakemlik

2

Editörlük

8

Proje

5

Tez Danışmanlığı

4

Atıf

20