Araştırma Görevlisi
Hatice Şaşmaz
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sahne Sanatları

Yayın

8

Bildiri

13

Kitap

2

Editörlük

5

Proje

1

Atıf

4