Profesör
ABDULLAH TAŞKESEN
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji

Yayın

13

Bildiri

5

Kitap

3

Tez Danışmanlığı

18