Profesör
Ahmet Celal Apay
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Yayın

27

Bildiri

25

Kitap

3

Editörlük

9

Tez Danışmanlığı

13

Atıf

52