Doktor Öğretim Üyesi
Ahmet Hüsrev Çelik
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

Yayın

8

Bildiri

19

Kitap

15

Proje

1

Tez Danışmanlığı

4