Doçent
Akif Keten
Birim
Orman Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi

Yayın

37

Bildiri

38

Kitap

1

Proje

12

Tez Danışmanlığı

7

Üyelik

1