Profesör
ARZU ÖZKOÇ ÖZTÜRK
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

45

Bildiri

20

Tez Danışmanlığı

4