Profesör
Ayhan Şamandar
Birim
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği

Yayın

10

Bildiri

7

Kitap

8

Proje

1

Tez Danışmanlığı

2