Profesör
AYLA KANBUR
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

8

Bildiri

6

Kitap

9

Tez Danışmanlığı

11