Profesör
AYLA KANBUR
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

8

Bildiri

5

Kitap

9

Hakemlik

2

Editörlük

3

Tez Danışmanlığı

10

Atıf

2