Doçent
Ayşegül Kaya
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Yayın

17

Bildiri

18

Kitap

7

Tez Danışmanlığı

7

Atıf

32