DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
-
aysunaydin@duzce.edu.tr 

BIO

HAKKIMDA

Etik, Amerikan Pragmatizm ve Naturalizmi, Fenomenoloji, John Dewey, George Santayana, Maurice Merleau-Ponty, Eugene Gendlin.