Doçent
BURCU GÜNAY
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

13

Bildiri

11

Kitap

1

Tez Danışmanlığı

9

Atıf

8