Doçent
Dilek Konuk Şener
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

32

Bildiri

24

Kitap

7

Proje

5

Tez Danışmanlığı

11

Üyelik

2