Doçent
EMEL COŞKUN
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji

Yayın

16

Bildiri

17

Kitap

23

Proje

7

Tez Danışmanlığı

3

Üyelik

3