Profesör
FATMA GÜRSES
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

8

Bildiri

14

Kitap

11

Hakemlik

6

Editörlük

10

Proje

1

Tez Danışmanlığı

2

Atıf

24