Profesör
Ferhat Özgür
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

3

Bildiri

5

Kitap

5

Hakemlik

4

Editörlük

3

Tez Danışmanlığı

33

Atıf

5