Doçent
Gökmen Kılıçoğlu
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

Yayın

28

Bildiri

24

Kitap

15

Proje

1

Tez Danışmanlığı

7