Doçent
Haluk Yücel
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik

Yayın

34

Bildiri

12

Kitap

17

Hakemlik

4

Editörlük

22

Proje

2

Atıf

81