Doçent
Hicran Hamza Çelikyay
Birim
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yayın

20

Bildiri

33

Kitap

14