Doçent
Hüseyin Budak
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

385

Bildiri

54

Kitap

2

Proje

4

Tez Danışmanlığı

9