Doktor Öğretim Üyesi
İbrahim Soner Özdemir
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Temel Sanat Bilimleri

Yayın

2

Bildiri

4

Kitap

9

Editörlük

1

Atıf

10