Profesör
İlker Yardımcı
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Heykel

Yayın

5

Bildiri

6

Kitap

2

Editörlük

1

Proje

3

Tez Danışmanlığı

3

Atıf

1