Doçent
İzzettin Demir
Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik

Yayın

18

Bildiri

12

Tez Danışmanlığı

4