Doktor Öğretim Üyesi
Kenan Karagöz
Birim
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi Ve Sanatları