Doçent
Lütfi Özden
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

6

Bildiri

4

Kitap

3

Hakemlik

7

Editörlük

5

Proje

1

Tez Danışmanlığı

29

Atıf

2