Doktor Öğretim Üyesi
MEHMET CEYHAN
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

3

Bildiri

5

Kitap

2

Tez Danışmanlığı

1