Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Emrah Erkanı
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema

Yayın

3

Bildiri

1

Kitap

2

Tez Danışmanlığı

1