DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
mendereskam@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 7503 
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu
https://akademik.duzce.edu.tr/mendereskam 

BIO

HAKKIMDA