Doçent
Menderes Kam
Birim
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri
İletişim
0 380 735 40 48

Yayın

42

Bildiri

59

Kitap

2

Patent

1

Proje

9

Tez Danışmanlığı

7