Doçent
Menderes Kam
Birim
Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri
İletişim
0 380 735 40 48

Yayın

33

Bildiri

44

Kitap

2

Patent

1

Hakemlik

2

Editörlük

5

Proje

8

Tez Danışmanlığı

6

Atıf

110