Araştırma Görevlisi
MERVE ALTIN AKKAYA
Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Yayın

2

Bildiri

4