Doktor Öğretim Üyesi
Meryem Aydın
Birim
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Yayın

11

Bildiri

8

Kitap

1

Proje

3

Tez Danışmanlığı

4